Marmier, Noemiah, Matu, Amanda Moss, Le club may, Krabe


Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay

Hier wordt actueel, kortstondig nieuws geplaatst, betreffende de specifieke en algemene onderwerpen op deze website, alsook ingezonden berichten van onze webbezoekers.

Geen condities binnen de Benelux. Geen tot slechte condities binnen de Benelux. Zondag 24 september van 9u tot 16u — LOUVEXPO. De parkeerplaatsen zijn gratis. Alle nieuwe exposanten die voor de eerste maal willen deelnemen, zijn welkom! Voor het overige betekent de ON6LL-beurs nog altijd: Hoe kom je op de ON6LL beurs? Info, toegang map en online inschrijving via www.

De plannen om de 3,5 GHz-band te gaan gebruiken voor Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay, zullen nadelig uitpakken voor een groep bestaande gebruikers: De stichting Dutch Kingdom Amateur Radio Society DKARS waarschuwt voor de gevolgen. De 3,5 GHz-band is in gebruik bij Defensie en op kleinere schaal ook bij zendamateurs. In Europees verband wordt echter gewerkt aan gebruik voor mobiele licenties. De keerzijde van deze ontwikkeling, is dat de zendamateurs in de verdrukking komen.

Enkele bestuursleden van DKARS al in actief op die frequenties en veel leden van de vereniging zullen het voelen alsof ze worden afgeserveerd, waarschuwt de vereniging. De redenen voor die overlap zijn divers, blijkt uit onderzoek van Telecompaper Consumer Insights.

De telefoon heeft een vaste plek in de huiskamer, maar het gebruik laat wel een afnemende trend zien. Telecompaper Consumer Insights doet doorlopend onderzoek naar consumentenvoorkeuren bij alles wat telecom is. Het onderzoek naar het dubbele telefoonabonnement wordt sinds gedaan. Deze groep wordt wel kleiner: Het onderzoek laat verder een belangrijke rol zien voor dual play internet en vaste telefonie en triple play internet, telefonie en tv bij dezelfde aanbieder.

Consumer Insights signaleert ook een andere trend: Zie voor meer achtergrondinformatie en begeleidende grafieken het artikel: De vaste lijn hoort nog altijd bij het huishouden BRON https: Het BIPT meldt de resultaten van een studie, Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay jaar gedaan, naar de effecten van nieuwe wetgeving op de telecommarkten. De impactanalyse gaat speciaal in op consumentenbescherming en heeft op een aantal dossiers aanmerkelijke verbetering gezien. De toezichthouder stelt ook dat haar eigen optreden heeft bijgedragen, zoals met de kwaliteitsbarometer voor diensten en het ATLAS project om de kwaliteit van diensten terug te koppelen aan aanbieders.

Het rapport doet ook een aantal aanbevelingen voor de toekomst, zowel aan de Belgische overheid als aan BIPT. Zo is het raadzaam om een reeks wettelijke begrippen en definities te harmoniseren en te actualiseren. Voor toekomstige maatregelen moet vaker vooraf een kosten-baten analyse worden gemaakt. Verder zijn er aanbevelingen om Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay taken van de Ethische Commissie te herzien. De Ethische Code bevat sectorale regels voor consumentenbescherming.

Deze regels hebben echter overlap met het algemene consumentenrecht, waarbij de Ethische Commissie ook nog eens te weinig slagkracht heeft. Er is al ontzettend veel onderzoek gedaan naar de impact die videospelletjes hebben op het brein. En veel van die onderzoeken oordeelden in het voordeel van de gamer. Zo bleken videospelletjes positieve effecten te hebben op verschillende cognitieve processen. Maar dat is niet het complete verhaal, zo blijkt nu uit onderzoek van de universiteit van Montreal.

Minder grijze stof De wetenschappers maakten hersenscans van mensen die zeer regelmatig videogames speelden en mensen die dat niet deden. Door naar de hippocampus te kijken, kunnen onderzoekers conclusies trekken over de gezondheid van het complete brein: Nucleus caudatus versus de hippocampus Hoe is dat te verklaren? Het is allemaal terug te leiden naar de nucleus caudatus. Dit hersengebied maakt onderdeel uit van het striatum, wat je zou kunnen zien als de Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay van de hippocampus Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay kader.

Zo zorgt het ervoor dat we gedachteloos naar huis kunnen rijden en vertelt het ons wanneer we moeten eten en drinken. Dit hersengebied speelt ook een belangrijke rol bij het ontstaan van gewoonten en helpt ons te onthouden hoe we bepaalde dingen bijvoorbeeld fietsen moeten doen.

Uit onderzoek blijkt dat gamen de nucleus caudatus sterker stimuleert dan de hippocampus, zo gebruikt 85 procent van de gamers dit deel van het brein om zijn weg te vinden in het spel. Er is echter een probleem: En daardoor verliest laatstgenoemde hersengebied cellen.

En dat is zorgwekkend. Want hoe minder grijze stof er in de hippocampus te vinden is, hoe groter de kans wordt op bepaalde hersenaandoeningen, waaronder Alzheimer, depressies en schizofrenie. De onderzoekers vinden het Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay ook een slecht idee om kinderen, jongvolwassenen en mensen met Alzheimer aan te moedigen videogames te spelen en zo bepaalde cognitieve processen — zoals het kortetermijngeheugen — te verbeteren.

Een internationaal team van astronomen heeft vastgesteld dat er om de nabije zonachtige ster Tau Ceti waarschijnlijk maar vier planeten cirkelen. Eerdere onderzoeksresultaten hadden er nog op gewezen dat het om vijf of zes planeten zou gaan. Het bestaan van het viertal wordt afgeleid uit de kleine schommelbewegingen die Tau Ceti vertoont. Deze schommelbewegingen zijn het gevolg van de onderlinge aantrekkingskrachten tussen de ster en haar planeten. Dat vereist een lange reeks waarnemingen, en pas nu is het zo ver dat de eerdere schijndetecties kunnen worden rechtgezet.

De vier planeten van Tau Ceti zijn van aards formaat. Ze behoren tot de kleinste die ooit bij een nabije, zonachtige ster zijn ontdekt. Twee ervan bevinden zich zelfs binnen de leefbare zone van ster, wat betekent dat er vloeibaar water op hun oppervlak kan bestaan. Four Earth-sized planets detected orbiting the nearest sun-like star Meer over Exoplaneten Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay http: RTA Der Runde Tisch Amateurfunk RTA informiert darüber, dass das RTA-Treffen am Rande der HAM RADIO am Juli unter anderem ergeben hat, dass die Bundesnetzagentur offen für Vorschläge für neue Prüfungsfragen ist.

Dabei ist zu beachten, dass die zur Auswahl stehenden falschen Antworten auch tatsächlich ganz eindeutig falsch sind und nicht etwa Raum für Diskussionen bieten.

Der RTA-Vorstand wird alle bis zum September eingehenden Vorschläge in einem Dokument zusammenstellen und den Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay zur Kommentierung und Diskussion zuleiten. Dann kann auch über das weitere Vorgehen beraten werden. Diese Information hat der DARC auch als Vorstandsinformation herausgegeben, die Sie mit Datum vom Mittwoch 10 Uhr, freigegeben für Rundspruchsendungen ab Donnerstag, den Aktuelle Audiofassung unter www. Internet-Linkverweise nicht vorlesen, z.

Hallo, liebe SWLs, YLs und OMs, Sie hören den Deutschland-Rundspruch Nummer 32 des Deutschen Amateur-Radio-Clubs für die Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen:. Ich möchte Ihnen jedoch auch mitteilen, dass es möglich ist, dass Sie an den entstehenden Kosten beteiligt werden. Leider fehlt click to see more jetzt eine klare Vorgabe, für welche Funkdienste und in welchen Fällen Kosten für unsere Kunden entstehen.

Bitte verstehen Sie dies nur als Hinweis. Wie zu Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay war, kam man jedoch zwischen BNetzA und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWi nun zu der Erkenntnis, dass die mit dem neuen EMVG in Kraft getretene Regelung nach BGebG dem eigentlichen Auftrag der Störungsbearbeitung zuwiderlaufe.

Man möchte daher wieder auf die alte Reglung zurückkommen. Vom Bundeswirtschaftsministerium erhielt der RTA-Vorsitzende Christian Entsfellner, DL3MBG, hierzu folgende Auskunft: An einer Regelung werde derzeit gearbeitet und ein Referentenentwurf befinde sich bereits in der ressortübergreifenden Abstimmung.

Die neue Regelung orientiere sich sehr stark an der bisherigen Vergebührung. Mit einer Verabschiedung der neuen Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay sei bis Ende August des Jahres zu rechnen. Dies wird auch bestätigt durch die Antwort aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die der Abgeordnete Ralph Lenkert, MdB, Die Linke, auf eine parlamentarische Anfrage erhalten hat. Sie Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay über das Internet nachzulesen [1].

In der Vergangenheit war klar: Bei elektromagnetischen Störungen unbekannter oder bekannter Ursache konnte man sich z. Die Kosten für diese Dienstleistung wurde bis auf wenige Ausnahmen auf den sog. EMV-Beitrag aller Senderbetreiber nach einem gewissen Schlüssel umgeleitet. Diesen EMV-Beitrag bezahlen auch Funkamateure als Teil ihrer jährlich wiederkehrenden Kosten für die Rufzeichenzuteilung. In Ausnahmefällen, nämlich nur dann, wenn die Quelle einer elektromagnetischen Störung schuldhaft betrieben wurde, hatte der schuldhafte Betreiber die Kosten der Abhilfe zu tragen.

Mit dem neuen EMVG drohte nun, dass auch dem Meldenden die Kosten angelastet werden, wenn der Verursacher nicht zu ermitteln ist. Diese Art der Kostenrückforderung beim Melder, der sich nichts anderes hat "zu Schulden kommen lassen" als eine Störungsmeldung einzureichen, ist nun von Seiten Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Bundesnetzagentur und des BMWi ausgesetzt worden, bis letzte Fragen mit dem Bundesfinanzministerium geklärt sind.

Sollten Funkamateuren aufgrund ihrer Meldung einer elektromagnetischen Störung Gebührenbescheide zugestellt worden sein, bittet der RTA-Vorstand, ihm dies umgehend zur Kenntnis zu bringen. Impressionen und Videos zu den WRTC-Testtagen Die WRTC-Testtage im Juni waren eine gelungene Trainingseinheit für die Funk-WM im nächsten Jahr. Steffen, DM6WAN, hat Videosequenzen und Fotos zu einem Film zusammengeschnitten, der einen guten Vorgeschmack auf die WRTC gibt.

Der Film ist auf Youtube zu finden [2]. Weiterhin sind einige Interviews auf der WRTC-Webseite [3] Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Bereich Presse, "WRTC-FILME" verfügbar sowie viele Videos, die auf die lange Geschichte der World Radiosport Team Championship zurück blicken.

September an der Universität Stuttgart ein. Der Read article der Tagung wird in diesem Jahr in der neuen HamCloud, dem Monitoren von Hamnet-Infrastruktur und den Kooperationsmöglichkeiten in Bezug auf Notfunk liegen.

Die Tagung beginnt um 10 Uhr - ab 9: Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Im Anschluss gibt es voraussichtlich für 30 Teilnehmer die Möglichkeit, an Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Exkursion zum Fernsehturm Stuttgart teilzunehmen. Ein gemeinsames Abendessen mit bis zu 60 Teilnehmern in unmittelbarer Umgebung des Fernsehturms rundet ab 19 Uhr die Veranstaltung ab.

Weitere Informationen und das Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay sind im Internet bzw. Darüber informiert Jann Traschewski, DG8NGN, für das Tagungs-Team. Jetzt zu den DARC-Seminaren anmelden! Innerhalb seines Seminarprogramms bietet der DARC e. September ein Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay mit dem Titel "Contest für Einsteiger" an. Harald Gerlach, DL2SAX, bespricht darin die technischen und betriebstechnischen Aspekte, die für eine erfolgreiche Teilnahme an Contesten erforderlich sind.

Der Workshop richtet sich an Funkamateure, die this web page Einstieg in das Contestgeschehen suchen oder das Zusammenspiel von Amateurfunktechnik und Informationstechnik erlernen wollen. Selbstverständlich sollen die Lerninhalte in dem am Seminarwochenende stattfindenden Wettbewerb Fieldday Klasse Fixed am Ende des Workshops ausprobiert werden. Eigene PCs sollten mitgebracht werden.

Oktober wird unter dem Titel "Red Pitaya kennen- und programmieren lernen" ein weiteres Seminar angeboten. Es werden einfache mitgelieferte Applikationen und spezielle Umgebungen für Anwendungen im Amateurfunk Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay. Das Seminar soll auch einen Einstieg in die Weiterentwicklung und Anpassung an spezielle Aufgaben geben und dabei dann erste Schritte in der hierfür erforderlichen digitalen Signalverarbeitung und der FPGA-Programmierung wagen.

Teilnahmevoraussetzung ist zumindest ein mitgebrachter Red Pitaya zu je zwei Teilnehmern und ein Notebook mit Linux, ggf. Kenntnisse in digitaler Signalverarbeitung und GNU-Radio sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Als Dozent fungiert Prof. Die Seminare finden in der DARC-Geschäftsstelle in Baunatal statt. WAE DX Contest Der Funkwetterbericht vom 8. August, erstellt von Hartmut Büttig, DL1VDL Rückblick vom 1. Der einzige Sonnenfleck mit der Nummer emittierte am 1. August einen C-Flare, seitdem ist er unscheinbar.

Dafür war das koronale Loch CH zwischen dem 3. Das Erdmagnetfeld reagierte unruhig bis aktiv. Auf den Kurzwellenbändern war wiederum intensives Fading hörbar. Die Bänder 40 und 20 m waren die günstigsten DX-Bänder. Auf 10 und 6 m war die sporadische E-Schicht hin und wieder präsent. Vorhersage bis zum Die Vorfreude auf den WAE-Contest ist in Learn more here der sehr Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Sonnen gedämpft.

Wir erwarten Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay konstante Fluxwerte im Bereich von 70 Einheiten und ein überwiegend ruhiges geomagnetisches Feld. Für den WAEDC-Contest wurden mit VOACAP Online [6] folgende Chancen für Bandöffnungen ermittelt: JA 80 m gegen August erfreut uns der wohl bekannteste Meteorstrom der Perseiden mit bis zu 70 Sternschnuppen pro Stunde. Meist sorgen die damit in der E-Schicht landenden Eisenionen für ein Aufleben der sporadischen E-Schicht an den Folgetagen.

Da man sich vielleicht bei jeder erblickten Sternschnuppe etwas wünschen kann, werden unsere Wünsche bald zu besseren Ausbreitungsbedingungen führen. Das waren die Meldungen des DARC-Deutschland-Rundspruchs. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL, vom Amateurfunkmagazin CQ DL. Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Rundspruch gibt es auch als PDF- und MP3-Datei auf der DARC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DARC.

Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche! Zu den Programmen aus Armenien zählen Shant Music HD, Shant TV Premium HD und Armenia TV HD. Die frei empfangbaren Sender können über die Frequenz Zudem startete auf der gleichen Frequenz der italienische Sender Cagnola.

Einige der Sender sind bereits seit einigen Jahren über die Hot Bird Frequenz August werden rund Spitzensportler aus aller Welt im Berliner Olympiastadion an den Start gehen. Dazu zählen die beiden Berliner Diskus-Olympiasieger Robert und Christoph Harting, der französische Stabhochsprung-Weltrekordler Renaud Lavillenie, die deutschen Sprint-Asse um Gina Lückenkemper und Lisa Mayer, 1. Das ISTAF Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay jedes Jahr mit mehr als Athleten aus 40 Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay, die in 15 Disziplinen an den Start gehen, rund Beim ISTAF werden immer wieder Höchstleistungen erzielt, dies Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay 16 bisher aufgestellte Weltrekorde.

Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay IFA ist nicht nur der Hotspot für Techniktrends aus aller Welt, sondern auch Open-Air-Festival, Kulturmeile und Genussmesse — pures IFAtainment eben. Nirgendwo sonst Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Sterneköche, Schauspieler, Sportler, Musiker und Prominente aus Medien und Politik in dieser Dichte hautnah und live erlebt werden.

Die IFA ist die global führende Messe für Consumer und Home Electronics und findet vom 1. September auf dem Berliner Messegelände ExpoCenter City statt. Das zuschauerstärkste Leichtathletikfest der Welt, ISTAF, und das global führende Branchenhighlight des Jahres für alle Technikbegeisterten, IFA, bieten auch ein gemeinsames Kombi-Ticket an. Für nur 19 Euro können Technik- und Sportfans am August das Internationale Stadionfest ISTAF im Berliner Olympiastadion und zwischen dem 1.

September die IFA auf dem Berliner Messegelände ExpoCenter City besuchen. Lästiges Rauschen oder das wilde Suchen der Sender gehören ab sofort der Vergangenheit an, teilte Funkhaus Aschaffenburg am 6. August auf seiner Internetseite mit. VY2PLH will activate East Point Lighthouse, Prince Edward Island, Canada for the International Lighthouse Lightship Weekend on August 19 at OO: OO UTC Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay 48 hours.

UK TOTA team member Peter Barnes M0SWN is featured in a fabulous piece by Monmouth School where he was a pupil. A promising engineer is representing the UK and making contact with the International Space Station at a major youth event in London this week.

Former Monmouth School pupil Peter is among three young UK radio amateurs at YOTA Youngsters on the Air. The year-old, who finished his A levels at Monmouth this summer, is among 80 young people from 26 countries at the camp, which is being hosted by the Radio Society of Great Britain RSGB. Peter has a strong interest in electronics and engineering and joined an amateur radio club in Thornbury, where he lives, three years ago. He hopes to read engineering at Swansea University and has aspirations to work in avionics, an electronic systems used on aircraft, artificial satellites, and spacecraft.

He secured a full licence with RSGB after taking a six-month course and sitting a two-hour examination. Read the full story at http: YOTA on Twitter https: All the chatter about Amateur Radio and read more Eclipse coming August 21 to a sky near Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay, if you're in the USA But major HRN fan Mark Cartwright noted that one county in Idaho had declared Eclipse Day to be a State of Emergency.

The path of totality is about 70 miles wide, stretching from the Pacific Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay to the Atlantic in South Carolina. Most of it is in very rural territory, and a few small to medium size Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay are right in the middle. Millions of people are expected to flock to that zone.

In any given county, it could be tens to hundreds of thousands, depending on expected viewing conditions. It turns out that emergency management in most areas have been preparing for months. The State of Emergency may or may not be a bit too much, but at a minimum, EM is expecting gridlock on most major arteries in the zone.

So are astronomers who have experienced total eclipses before. While an eclipse isn't a 'natural disaster', and won't wipe out communications maybe a little on HFthat many people in rural territory will certainly overload the cell system.

This show began as an off-line Skype discussion between hosts Gary KN4AQ and David W0DHG. At some point, David said 'this ought to be a show', and Gary pushed the Facebook Live button.

Gary and David are essentially in their pajamas you can be grateful they don't sleep au naturale. Gary didn't record the show locally, so the video you see is lifted from Facebook, and is low-resolution.

Look for all the comments about it being 'fuzzy' and you'll be able to tell who reads show descriptions, and who doesn't. We'll probably do another show after we've rounded up a few ECs, etc. Gary shows some maps of the path of totality. You can see it here: Previous Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay of HamRadioNow http: The AMSAT Board of Directors on August 8 elected AMSAT Vice President, Educational Relations, Joe Spier, K6WAO, of Reno, Nevada, as Executive Vice President.

He will continue for now in his other duties as Space Symposium Chairman, AMSAT News Service co-editor, and in ARISS Education and Educational Relations. Under the AMSAT bylaws, the position of Executive Vice President is one of seven senior officer positions that are Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay by the AMSAT Board of Directors.

Spier is an AMSAT Life Member and has served in Educational Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay during the past 6 years. He also is a Life Member of ARRL, the Society of Amateur Radio Astronomers, and the Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Force Association. Listen on your computer, tablet, or smartphone -- whenever and wherever you like! Every 2 weeks, your host, QST Editor-in-Chief Steve Ford, WB8IMY, and the Doctor himself, Joel Hallas, W1ZR, will discuss a broad range of technical topics.

You can also e-mail your questions to doctor arrl. You can also listen online at Blubrry, or at Stitcher free registration required, or browse the site here a guest and through the free Stitcher app for iOS, Kindle, or Android devices.

Cassini will make the first Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay these five passes over Saturn at The spacecraft's point of closest approach to Saturn during these passes will be between about 1, and 1, miles 1, and 1, kilometers above Saturn's cloud tops.

The spacecraft is expected to encounter atmosphere dense enough to require the use of its small rocket thrusters to maintain stability — conditions similar to those encountered during many of Cassini's close flybys of Saturn's moon Titan, which has its own dense atmosphere. This artist's rendering shows Cassini as the spacecraft makes one of its final five dives through Saturn's upper atmosphere in August and September Maize said the team will consider the Aug.

If the thrusters are forced to work harder — meaning the atmosphere is denser than models predict — engineers will increase the altitude of subsequent orbits. If the pop-up maneuver is not needed, and the atmosphere is less dense than expected during the first three passes, engineers may alternately use the "pop-down" option to lower the closest approach altitude of the last two orbits, also likely by about miles kilometers.

Doing so would enable Cassini's science instruments, especially the ion and neutral mass spectrometer INMSto obtain data on the atmosphere even closer to the planet's cloud tops.

Other Cassini instruments will make detailed, high-resolution observations of Saturn's auroras, temperature, and the vortexes at the planet's poles. Its radar will peer deep into the atmosphere to reveal small-scale features as fine as 16 miles 25 kilometers wide — nearly times smaller than the spacecraft could observe prior to the Grand Finale.

During the half-orbit plunge, the plan is to have seven Cassini science instruments, including INMS, turned Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay and reporting measurements in near real time. The spacecraft is expected to reach an altitude where atmospheric density is about twice what it encountered during its final five passes. The spacecraft will break up like a meteor moments later, ending its long and rewarding journey.

The Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay mission is a cooperative project of NASA, ESA European Space Agency and the Italian Space Agency. JPL manages the mission for NASA's Science Mission Directorate in Washington. JPL designed, developed and assembled the Cassini spacecraft. Morse classes will be starting again at Danbury Village Hall, Essex at 7pm on Thursday, September 7. These classes are designed for the complete beginner or, if you have a little experience, we can help to build up your speed and confidence on the key.

Instruction is also given on the use of the twin paddle key. Within 8 weeks - if you do your homework - we can get you on the key. Your instructors will be Andy G0IBN, Oliver M0WAG and Dean G4WQI. Just bring yourself, a pen and an A5 size note book. Download the Morse course overview from http: The eMissourian reports amateur radio operators in Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay city of Pacific MO are gearing up to provide emergency communication during the August 21 total solar eclipse.

Alderman Steve Myers asked local hams to be on hand during the eclipse in case someone needs an ambulance or police during a cell tower overload. Speaking at the July 18 board of aldermen meeting, Myers said the request for hams is just a precaution. The number of visitors predicted to converge on Pacific to watch the eclipse ranges from 5, to 20, The city will try Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay direct eclipse watchers to Liberty Field or the city park as the best place to view the eclipse.

A ham station will be set up in each park along with a station at Pacific City Hall. An astronaut made contact with a crowd of young people from 26 countries in Chingford on Tuesday, August 8. Cameron Eales, ZS6CYE asked Paolo: So ham radio helped me in building my future. Heather Parsons, communications manager for RSGB said: Twelve young radio amateurs from around the world were able to ask him a question and Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay answers came over loud and clear.

It was a very special event and one that everyone will remember. Find a short Amateur Radio Foundation training course at https: The Chelmsford Amateur Radio Society CARS will be holding their 36th Foundation training course starting Thursday, September 7 - Book Now.

The course, to be held at Danbury Village Hall, is six Thursday evenings pm of practical and theory, but the view from previous course attendees, is that it's not just boring theory, but a whole load of fun as well. CARS has been very fortunate in having so many members willing to assist in Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay training in a variety of roles from teaching, acting as out-stations and ensuring there was always tea and coffee available. To find out more contact the CARS training coordinator Christoper G0IPU Tel: AF; ZS, Western Cape Province South West group: QRV as ZS9V on m CW, SSB, digital modes.

EU; 9H, Malta group: EU; JW, Spitsbergen Island: EU, SV, North Aegean Islands Voreio Aigaio: NA; KL, Valdez Cordova County West group: OC; FO, Windward Islands: A group of French hams F6BCW, F6DTZ, F1TCV will be operating from Moorea with the call TX5EG between Aug.

Check-out the latest IOTA News bulletin from OPDX BRON http: By Kevin Goldberg and Karyn K. Ablin on August 9, Posted in Broadcast, Intellectual Property. No sooner did we report an update on the dispute between the Radio Music License Committee RMLC and Global Music Rights GMRdo we have another update to share. Only this time, the update: Radio stations — including Pennsylvania radio stations — that executed an interim license with GMR covering the period January 1, through September 30, are now being offered an additional six-month license.

This additional license, which will run from October 1, through March 31,offers the same terms, at the same monthly price, as the original nine-month license. GMR now appears to have backed down from its earlier threat not to license Pennsylvania stations which we believed was primarily a tactic to get the Pennsylvania judge to kick the lawsuit to California.

According to this communication from the RMLC, the additional six month license will apply to all U. You should also feel free to contact us or your own legal counsel if you have not heard from GMR. Stations must affirmatively act in order to activate this license extension.

Specifically the station must: By September 30, Sign Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay license extension form you have received or will receive and return it to GMR who has offered an online submission form to facilitate this process.

By October 31, Make first payment under the license extension. A Senate Committee inquiring into the possibility of restoring ABC Shortwave services has rejected proposed legislation to restore the international radio service. On 16 Februarythe Senate referred the Australian Broadcasting Corporation Amendment Restoring Shortwave Radio Bill to the Senate Environment and Communications Legislation Committee for inquiry and report in May but an extension of time to report was granted, until yesterday, 9 August.

When the Chernobyl nuclear explosion happened init shook the world in many ways. Not only did it put the now ghost town of Pripyat on the map for all the wrong reasons, it also exposed the world to what was really at this site in Ukraine — the dreaded Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay radar, also known as the Russian Woodpecker.

A Soviet engineering and scientific feat of its time, the Russian Woodpecker was Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay over-the-horizon radar system designed to provide early detection of an intercontinental ballistic missile attack. Built just outside the city see more Pripyat, it was completely off limits and unknown to outsiders.

Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay was erected near Chernobyl due to its high power demands.

On maps, click at this page was marked as a summer camp for children hidden in the depths of the forest. Locals were told that the imposing skyscraper was a radio tower. Look here to read the full article… http: Many thanks to SWLing Post contributor, Kris Partridge G8AUUwho sent the following feedback a few days ago. Sorry for missing the boat, Kris! The radio in question was a National NC receiver. And the film Kon-Tiki For the latest news about this ILLW event please visit Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay special web page on this website: Goede condities binnen de Benelux.

Hierdoor zullen onderbrekingen in de werking en radio-uitzendingen helaas onontbeerlijk zijn. Wij hopen op uw begrip en proberen het ongemak zo kort mogelijk te Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay. PI1VBG is gekoppeld aan het relais C4FM PI1DFT in Delft.

Het repeaterteam wenst veel hobbyplezier en interessante lokale, nationale of internationale qso's. Tijdens de YOTA zijn we op het kamp met ongeveer 80 jongeren, deze zijn verdeeld over 5 kleinere groepen, Streams.

Deze streams rouleren dagelijks over de verschillende activiteiten. Maandag was het voor ons de beurt om buiten het kampterrein op pad te gaan. Op het programma stonden een bezoek aan Bletchley park en SOTA activatie. Op ongeveer een uurtje rijden van het kamp terrein, ligt Bletchley park. Beroemd vanwege het werk http://generictretinoin.info/888-casino-wieder-aufzufuellen-50-rubel.php de code krakers in de tweede werledoorlog.

Tegenwoordig is het een museum en zit het National Radio Centre van de RSGB er gevestigd. Hier hebben we een rondleiding door het museum gehad, met onder andre een demonstratie van een Enigma machine en een Bombe, welke werden gebruikt voor het breken van de code.

Tevens was hier de mogelijkheid om met het HF station in het NRC uit te komen als GB3RS. Een mooie kans om onze zelf gebouwde 17m antennes uit te proberen. Na het avond eten hebben Lennart en Lisa een treasure hunt georganiseerd. Teams moeten met behulp van een kaart vragen op het kampterrein vinden. De vragen waren radio gerelateerd. Het team dat als eerste alle vragen had gevonden en juist beantwoord kreeg de locatie van de schat iets lekkers om te eten.

Dinsdag stond een Londen tour op het programma. Nadat we naar het station waren gebracht gingen we met de trein en de Underground naar Londen. Daar kregen we een tour door de stad van een van de beste gidsen. De tour leidde ons langs al de bezienswaardigheden in de stad. In tegenstelling tot het ARISS contact tijdens Yota Oostenrijk ging was het een directe verbinding met het ISS en geen telebridge contact.

Bij de eerste poging ging er waarschijnlijk iets mis aan de kant van het ISS, waardoor we wel beeld Ham TV maar geen geluid hadden. Door hard werk van veel mensen van zowel het ARISS team als NASA Polyacrylat-Klebemasse wie Roulette Online-Casino zu betrügen WIKI Houston konden we 90 minuten later tijdens de volgende overkomst nog een poging doen. De 2e poging ging perfect en we hebben in ongeveer 10 minuten onze vragen aan Paulo Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay stellen.

Zonnecellen zijn grote blikvangers. Firma's hanteren diverse methoden om ze uit het zicht te houden. Tesla produceert ze als dakpannen, anderen maken ze transparant en passen ze toe als ramen. Bij MIT hebben ze met grafeen zonnecellen ontwikkeld die niet alleen doorzichtig Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay maar ook flexibel.

Organische zonnecellen zijn minder efficient als hun op siliconen gebaseerde broeders, maar ze hebben veel andere voordelen: Het probleem is dat de benodigde elektrodelaag vaak ondoorzichtig is.

Maar het maken van transparante zonnecellen met grafeen is niet eenvoudig: Het gebruik van hitte of lijm kan spielen ein Spiel Pferd Maschine materiaal beschadigen.

Het MIT team ontwikkelde een nieuwe bevestigings techniek. In plaats van een kleefmiddel tussen het grafen en het substraat te gebruiken, spuiten ze een dunne laag ethyleen-vinylacetaat EVA er bovenop en assembleren het dan als plakband in plaats van lijm. Dat proces houdt niet alleen de lagen bij elkaar, maar bleek ook het probleem van de stroomafname onverwacht op te lossen. Het team vergeleek hun zonnecellen met anderen gemaakt van standaardmaterialen zoals aluminium en indiumtinoxide ITOgebouwd op stijf glas en flexibele substraten.

Het rendement van de grafeen zonnecellen piekte op 4,1 procent: Maar zoals verwacht, is deze efficientie een 'trade-off tussen flexibel en transparant. Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay dat opzicht hebben ze het goed gespeeld, er wordt bijna 70 procent van het zichtbare licht doorgegeven.

Die waarde behoort tot de hoogsten voor transparante zonnecellen met een vergelijkbaar rendement, volgens Jing Kong, hoofdauteur van de onderzoek. En het ziet er naar uit dat een rendements verhoging tot http://generictretinoin.info/spiel-spin-palace-casino-fuer-geld-online.php 10 procent haalbaar is. MIT Transparent, flexible solar cells Redactie: AT heeft hiervoor toestemming gegeven.

Het gaat om een 20 Watt ERP zender in Den Haag en een 20 Watt ERP zender in Scheveningen. Wanneer deze zenders on air gaan is ons niet bekend. Dit blijkt uit informatie van Agentschap Telecom AT die de experimenteervergunningen heeft uitgegeven.

Alle experimenteervergunningen hebben een looptijd tot uiterlijk 1 januari In Uitgeest is de vergunning vergeven aan Omroep Stichting Uitgeest OSU Radio. De omroep zendt sinds begin dit jaar uit via kanaal 10D vanuit Rijswijk. Vanaf nu mag men ook gaan uitzenden op dit kanaal met steunzenders in Den Haag en Scheveningen.

Daarnaast moet binnenkort een pilot met digitale radio via de ether starten voor de organisatie van streekomroepen in Nederland, NLPO, in de Achterhoek en Twente. Tijdens de presentatie van haar kwartaalcijfers heeft Disney aangekondigd medio met een eigen streaming videodienst te willen gaan komen, zo meldt CNBC.

Als gevolg sind Casino Roulette um Geld zu spielen von zal Disney op termijn alle content die het nu aanbiedt via Netflix van Netflix gaan verwijderen. Door de bekendmaking van het nieuws is de waarde van het aandeel Netflix met vijf procent gedaald. Netflix beleefde afgelopen kwartaal juist een beter kwartaal dan vooraf werd voorspeld. De goede kwartaalresultaten werden door Netflix toegeschreven aan de populariteit van de content die Netflix aan kan bieden.

Het terugtrekken van content door Disney slaat een behoorlijke deuk in het content-aanbod van Netflix. Disney onderstreept dat de relatie tussen Netflix en Disney goed is, maar Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay de tijd is aangebroken om op eigen benen te gaan staan.

De streaming videodienst van Netflix zou medio als eerste beschikbaar moeten gaan komen in de Verenigde Staten om vervolgens snel daarna wereldwijd uitgerold te gaan worden. Welke gevolgen de beslissing heeft voor films en series van Marvel is nog niet bekend. Ook Marvel is onderdeel van Disney. Het lijkt derhalve voor de hand te liggen dat ook de content van Marvel van Netflix verwijderd zal gaan worden om deze Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay de eigen streaming videodienst aan te kunnen bieden.

Naast een eigen streaming videodienst rondom Disney content, wil Disney al begin wil Disney van start gaan met een streaming videodienst rondom sportzender ESPN met daarin onder andere content van grote sportcompetities zoals de MLB, NHL en MLS.

Informatie over ESPN streaming videodienst en waardedaling aandeel Netflix toegevoegd, opmaak artikel enigszins gewijzigd. De International Trade Commission ITC heeft besloten om een klacht van Qualcomm tegen Apple in behandeling te nemen. De chipmaker beschuldigt zijn bekende klant van inbreuk op Qualcomm patenten en eist een import- en verkoopverbond Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay iPhones in de VS. Qualcomm heeft de klacht begin juli ingediend en procedeert met gelijklopende eisen bij rechtbanken in de VS en Duitsland.

Apple is het geschil in januari begonnen, met de beschuldiging dat Qualcomm buitensporige licentievergoedingen eist en misbruik maakt van haar dominante positie in smartphone-chips. Apple is ook al gestopt met betalen terwijl de zaak onder de rechter is.

Nokia Bell Labs meldt dat het een consortium zal gaan leiden voor de ontwikkeling van NG-PaaS: Telecomaanbieders moeten daarin mee gaan door hun huidige Infrastructure-as-a-Service om te vormen tot een NG-PaaS waarin cloud computing helemaal verweven is. Het consortium wordt door de Europese Commissie gesteund in het kader van het 5G Infrastructure Public-Private Partnership 5G-PPP dat in is gelanceerd.

Het door Nokia geleide consortium blijft dicht bij huis, met bedrijven die al van Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay banden hebben met Nokia of met Alcatel-Lucent.

Van de telco-IT kant zitten er Nokia Bell Labs Frankrijk in samen met Nokia Ierland en Atos Spanje ILATOS ES. De mobiele operators zijn Orange France en BT UK. Ze werken samen Bein wie man Geld von einem Online-Casino entziehen man Virtual Open Systems, Vertical M2M en B-COM uit Frankijk en het Engelse OnApp.

De Universiteit van Milaan-Bicocca, de Technische Universiteit van Denemarken en Imec uit Leuven dragen ook bij. Het onderzoek kan bijvoorbeeld helpen verklaren waarom vrouwen een grotere kans op Alzheimer hebben dan mannen. Wetenschappers bestudeerden meer dan Met behulp van deze scans werd de bloedstroom in het brein van gezonde mensen en En die bloedstroom vertelt weer meer over de activiteit in specifieke delen van de hersenen.

De scans waren gemaakt terwijl proefpersonen rustten of verschillende cognitieve taken uitvoerden. Actiever brein Uit het onderzoek blijkt dat de meeste hersengebieden van vrouwen significant actiever zijn dan die van mannen. Dat gold met name voor de prefrontale cortex — een deel van het brein dat van belang is voor de concentratie en impulsbeheersing — en het limbisch systeem — een deel van het brein dat betrokken is bij emoties en angst.

De visuele en click here hersengebieden waren bij de mannen weer meer actief. De studie geeft meer inzicht in de verschillen die er zijn tussen de hersenen van mannen en de hersenen van vrouwen. Bovendien blijken vrouwen vatbaarder te zijn voor depressies en angststoornissen, terwijl ADHD en antisociale gedragsstoornissen bijvoorbeeld weer veel vaker onder mannen voorkomen.

Verklaringen Het onderzoek kan bovendien een aantal verschillen tussen het gedrag van mannen en vrouwen helpen verklaren. Zo is op basis van de hersenactiviteit goed te verklaren waarom vrouwen empathischer zijn en meer zelfcontrole hebben. De verhoogde bloedstroom in het limbische systeem kan weer deels verklaren waarom vrouwen vatbaarder zijn voor angst, depressie, slapeloosheid en eetstoornissen, zo stellen de onderzoekers in het blad Journal of Alzheimer Disease. Het onderzoek opent de deur naar een beter begrip van de verschillen die er tussen het click at this page van mannen en vrouwen zijn.

En kan uiteindelijk leiden tot behandelingen op maat, waarbij het brein van mannen net iets anders wordt aangepakt dan dat van vrouwen. Overigens tonen steeds meer onderzoeken aan dat organen die in het mannenlijf zitten lang niet altijd vergelijkbaar zijn met dezelfde organen in het vrouwenlijf.

Zo blijkt het hart van mannen bijvoorbeeld net iets anders te http://generictretinoin.info/geld-im-casino-sumpf-verdienen.php dan dat van vrouwen en kan een hartinfarct bij vrouwen gepaard gaan met heel andere symptomen dan bij mannen.

Ook hebben onderzoekers aangetoond dat het mannenbrein een andere bedrading heeft dan het vrouwenbrein. Het laat Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay hoe belangrijk het is om man- en vrouwverschillen in alle fases van wetenschappelijk onderzoek mee te nemen. Iets waarvoor Ineke Klinge, universitair hoofddocent Gender Medicine aan de Universiteit Maastricht in in een interview met Scientias.

Voor fotosynthese is zonlicht en koolstofdioxide CO2 nodig; twee bronnen die we in overvloed hebben op onze planeet. Deze suikers worden gemaakt Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay planten.

Het directe gebruik van CO2 zorgt er daarom voor dat er een stap in het proces overgeslagen kan worden, namelijk de omzetting van CO2 door planten. In de cyanobacterie worden verschillende hoogwaardige koolstofproducten gesynthetiseerd die de bacterie gebruikt als bouwstenen.

Dit is een interessant molecuul, dat veel Spielautomat Poker-Leistungs-Verhältnis wordt in de industrie. Voor de industrie wordt fumaraat gesynthetiseerd uit aardolie, waarna er medicijnen, voedseladditieven en plastics van gemaakt kunnen worden.

Genetische aanpassing Een groep Amsterdamse studenten is bezig met het genetisch modificeren van de cyanobacterie. Door een bepaald gen uit te schakelen, zorgen ze ervoor dat het fumaraat niet meer verder omgezet kan worden. Hierdoor wordt er veel fumaraat geproduceerd, maar worden er ook andere metabole processen verstoord.

De bacterie groeit hierdoor langzamer, omdat er belangrijke stoffen niet meer gesynthetiseerd kunnen worden. Dit lossen de studenten op door genen, coderend voor Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay enzymen, in te bouwen waardoor er een nieuwe syntheseroutes ontstaan en de bacterie toch kan groeien.

Circulaire economie Het resultaat van de genetische veranderingen is een bacterie die fumaraat Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay van zonlicht en CO2.

Het fumaraat kan na een paar synthese-stappen gebruikt worden als biobrandstof of bioplastic. De fabriek zal hierdoor minder fossiele brandstof verbruiken en minder broeikasgassen produceren.

Dit is een synthetische biologiewedstrijd waar universiteiten oplossingen zoeken voor de problemen van de 21ste eeuw. Het Amsterdamse team studenten van de VU en de UvA staat de hele zomer in een lab van het Science Park om de bacterie te optimaliseren en daarmee het beste resultaat te halen.

Grondstoffen worden schaarser en conventionele productieprocessen zijn erg vervuilend, daarom is de nood voor dit soort alternatieve productiemethodes hoog. Om tot een oplossing te komen voor het klimaatprobleem, is onderzoek op dit gebied hard nodig. Antrax is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. In de meeste gevallen gaat het om de bacterie Bacillus Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay. Met name in de droge delen van Afrika zorgt deze bacterie regelmatig voor problemen onder vee en mensen.

Een aantal jaren geleden ontdekten onderzoekers in een nationaal park in Ivoorkust een Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay variant van de Antrax-bacterie: Bacillus cereus biovar anthracis. En nieuw onderzoek toont nu aan dat deze bacterie voor serieuze problemen zorgt in het nationaal park.

Ook Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay ze de maaginhoud van bromvliegen. Deze vliegen komen continu in aanraking met karkassen en kunnen de ziekteverwekkende bacterie daaruit meenemen en verder verspreiden. Veel sterfte Uit het onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de onderzochte sterftegevallen in het nationaal park toe te schrijven waren aan antrax. De recent ontdekte ziekteverwekkende bacterie dook op in de karkassen van verschillende soorten apen, mangoesten, duikers antilopen en een stekelvarken.

Grootste slachtoffers Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay de chimpansees: Tropisch regenwoud Het zijn opmerkelijke bevindingen. Want antrax is een ziekte die tot voor kort eigenlijk niet met tropische regenwouden geassocieerd werd. Maar de recent ontdekte variant blijkt juist daar uitstekend zur Ruby Fortune Casino-Online-Glücksspiel im Jahr 2016 Login gedijen.

Onduidelijk is nog waarom B. Maar het lijkt aannemelijk dat de bacterie ook een read article kan vormen voor mensen.

Want deze lijkt sterk op de Antrax-bacterie die mensen ziek kan maken en is bovendien Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay gevaarlijk gebleken von Spielautomaten Hersteller de nauw aan ons verwante chimpansee. Onderzoekers proberen op dit moment een manier te vinden om de chimpansees tegen de variant van de bekende antrax-bacterie te beschermen. Zo wordt onder meer onderzocht of een vaccin uitkomst kan bieden.

Ook wordt momenteel uitgezocht of de bacterie een gevaar vormt voor mensen. Meade is een christelijke numerologist, dat wil zeggen dat hij getalletjes en cijfers uit de Bijbel analyseert en daar allerlei betekenissen aan verbindt. In dit geval blijkt uit zijn berekeningen dat de zonsverduistering van 21 augustus, die begint in Lincoln Beach, Oregon — de 33e staat van de VS — en die eindigt in Charleston, South Carolina — gelegen op de 33e noorderbreedte. Meade denkt dat de eclips van 21 augustus vergelijkbaar is met die vandie 99 jaar geleden ook in de VS plaatsvond, yep 3 x 33 jaar geleden.

Afijn, doem en verderf dankzij die prachtige eclips van 21 augustus, waar menig Astroblog-lezer en -auteur voor naar de VS is gereisd. En de hamvraag is uiteraard wat we van dit verhaal moeten denken, of we inderdaad onze spreekwoordelijke koffers moeten inpakken, mocht dat enigszins van nut zijn als de aarde tegen een andere planeet knalt.

De eclips is op geen enkele wijze gekoppeld aan de komst van welke planeet dan ook en er zal dan ook geen enkele ramp plaatsvinden, al gaat meneer Meade dat 33 keer herhalen.

Zons- en maansverduisteringen zijn astronomische gebeurtenissen, die al miljoenen jaren plaatsvinden en die verband houden met de banen van de zon, maan en aarde. Astronomen zeggen graag dat mensen bijproducten zijn van sterren — de atomen waaruit onze lichamen Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay opgebouwd, zijn allemaal ooit gesmeed in het nucleaire vuur van overleden sterren. Carl Sagan heeft het ooit mooi gezegd: Maar hoe zit het met zwaardere elementen, zoals goud, platina en uranium?

Nu is uit onderzoek gebleken dat deze azinomobail Online-Casino vermoedelijk ontstaan zijn in een neutronenrijke omgeving. Aan de hand hiervan hebben de betrokken onderzoekers een alternatieve manier bedacht waarop zware elementen kunnen zijn ontstaan — bij het opslokken van neutronensterren door mini-zwarte gaten!

Mini-zwarte gaten zijn meer speculatief, maar veel astronomen vermoeden dat ze het bijproduct kunnen zijn van de oerknal en momenteel onderdeel vormen van de mysterieuze donkere materie. In de laatste milliseconden van het leven van de neutronenster wordt voldoende neutronenrijk materiaal uitgestoten om de waargenomen verhouding van zware elementen in Casino spielen spielen Palace Casino online Spin heelal te verklaren.

Naarmate de neutronensterren verorberd worden, zullen ze steeds sneller gaan ronddraaien. Hierbij zal neutronium neutronenster-materie uitgestoten worden, dat vervolgens zal decompresseren en verhitten — het eindresultaat is dan de productie van zware elementen. Deze alternatieve manier om zware elementen te maken zou een verklaring kunnen vormen voor een aantal onopgeloste vraagstukken binnen de sterrenkunde. Zo zijn neutronensterren zeldzaam in de centra van sterrenstelsels, terwijl de dichtheid zwarte gaten hier juist het hoogst is.

De Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay vernietiging van neutronensterren door zwarte gaten zou een mooie verklaring kunnen vormen. Een nieuwe ruimtetelescoop om te speuren naar exoplaneten is een stap dichter bij lancering gekomen. Het is de verwachting dat met deze telescoop ruim De telescoop zal ruim Dat betekent read more het totale gezichtsveld van TESS ruim twintig keer Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay is in vergelijking met de eerdere planetenzoeker!

Ik kan alvast niet wachten tot de eerste resultaten van TESS bekend gemaakt worden! Wie weet wat voor bijzondere planeten we allemaal zullen aantreffen…. WAEDC An diesem Wochenende findet mit dem CW-Teil der erste WAEDC der er Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay statt.

Die Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay freuen sich über viele Anrufe auch von Gelegenheitscontestern, die nur ein paar QSOs machen möchten. Es lohnt sich, sich daran einmal zu versuchen. Die ausführliche Ausschreibung findet Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay auf der DARC-Webseite unter folgendem Link: WRTC Die Testtage im Juni waren eine gelungene Trainingseinheit für die Funk-WM im nächsten Jahr.

Steffen, DM6WAN, hat Videosequenzen und Fotos zu einem Film zusammen geschnitten, der einen guten Vorgeschmack auf die WRTC gibt. Der Film ist auf Youtube zu finden: Weiterhin sind einige Interviews auf der Webseite http: The September edition of Digital QST is now available for viewing on your desktop or laptop.

Click here to view the issue. It is also available for reading on your Apple, Android, or Kindle Fire devices. Build a portable keyboard interface that you can take to the field for public service and other applications. See the video overview of the K7DYY Super Senior AM transmitter. According to the National Hurricane Center NHC in Miami, as of mid-day, Franklin was approximately miles east-northeast of Veracruz, Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay maximum sustained winds of 70 MPH.

The storm is moving west at 13 MPH. The HWN typically activates whenever a hurricane is within miles of landfall.

The NHC said the Mexican government has discontinued a tropical storm warning east of Puerto Dos Bocas. A hurricane warning is in effect for the coast of Mexico, from Puerto de Veracruz to Cabo Rojo.

A hurricane watch is in effect for the coast of Mexico north of Cabo Rojo to Rio Panuco. Atlantic Canada authorities called on Amateur Radio operators in parts of Nova Scotia on August 4, in the wake of a telephone service outage.

According to CBC, Bell Aliant landline and cell services were down, starting at approximately Telus, Virgin, and Koodo users were also affected. Jeremy Fowler, VE1JHF, a member of the Halifax Amateur Radio Club, said he and other members of his group were put on standby to help the municipality cope with any communication problems.

Martin Swinimer, VE1KLR, expressed surprise that emergency services didn't try to contact him to assist with communications. He and Chris Vessey VY2CRV, in Charlottetown, Prince Edward Island, said they were on stand-by as well.

Vessey told CBC that the phone outage might serve as a wake-up call, Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay he'd like the public be better educated on how ham radio works, in the event of another phone outage or emergency situation. The outage was blamed on damage to two optical fiber lines, and even emergency responders across the region experienced some disruption in connectivity. An emergency communications exercise primarily involving Amateur Radio stations in the countries of IARU Region 2 IARU R2 Area G — Argentina, Chile, Paraguay, and Uruguay is planned for August He also said the exercise will help to compile a database of radio amateurs who are interested in taking part in Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay communication, and to encourage the operation of stations operating with emergency power, low power, portable and mobile.

All radio amateurs, radio clubs, and institutions with a valid Amateur Radio license in Area G countries are invited to take part, and radio amateurs from other countries are also welcome. The exercise will take place on Saturday, August 26, from to UTC. Frequencies will include 7. During the exercise, net control stations will be on the air from each Area G country. He asked stations to relay check-ins from stations not heard by the net control station.

The Reading and Berkshire local press reported that Jonathan Sawyer M0JSX was taking part in the YOTA amateur radio Space Station contact on Tuesday evening. The newspaper says that the year-old Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay talk with astronaut Paulo Nespoli IZ0JPA who is currently aboard the International Space Station ISS.

UK YOTA team leader Milo Noblet 2E0ILO will be interviewed about the event on BBC Merseyside at 7. You should be able to listen to a recording of the show at http: A proper seesaw week with Monday to Wednesday very low, Thursday very high, Friday low, Saturday and Sunday fairish.

Considering it was the Ten Ten International SSB contest there was not really a lot of DX about. Maybe everyone has caught the FT8 bug This app will train you to copy Morse code at 20 wpm using an approach very similar to the Koch method. Emergency Management reports on the key role played by the USA'slicensed amateur radio operators. There are more thanlicensed amateur radio operators in the United States.

Those that were providing support for the Boston Marathon became a key communication link when cellphone systems became overloaded after bombs exploded near the finish Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay killing three and injuring hundreds. Here in New Mexico, radio hams play a vital role in battles against wildfires, said Ed James, section manager for the Amateur Radio Relay League, the state branch of the national association for amateur radio.

An Ofcom investigation found that KCOM, which operates the main telephone and broadband network in Kingston upon Hull, broke an important rule designed to ensure everyone can contact the emergency services at all times. This is crucial to public health and safety. We found that all emergency calls from customers in the Hull area relied on a particular telephone exchange in York, which flooded in the wake of Storm Eva. As a result, 74 attempted calls to or from 34 different numbers failed to connect for around a four-hour period.

They should ensure, to the greatest extent possible, that emergency calls can be connected at all times, even in challenging circumstances. Manx Radio is marking the 50th anniversary of the Marine Offences Act with special programmes live from the Ross Revenge. The programmes, entitled When Pirates Waved the Rules, will air from Saturday 12th to Tuesday 15th August. This weekend will also see Radio Caroline North and South broadcasting together for the first time since actually '68 - Mike.

On Monday 14th August Manx Radio will present a documentary which has sat in its archive for twenty seven years, in which audiences will hear the full story of events from topresented by Radio Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay station manager Peter Moore and former Radio Caroline presenter Johnny Reece. Two stations Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay from vessels, one off the south coast of England, the other from Ramsey Bay in the Isle of Man and covered most of Britain combined, with an audience of millions.

Aanvankelijk redelijke Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay binnen de Benelux. Waterstof wordt gezien als een belangrijk onderdeel van onze toekomst voor schone energie.

Maar het zou beter zijn als waterstof wordt geproduceerd met behulp van de kracht van de zon, in plaats van met elektriciteit uit het net. Onderzoekers in Australie hebben een bijzondere verf ontwikkeld die waterstof kan produceren uit het vocht in de lucht.

Waterstofgas heeft een groot potentieel als bron van duurzame brandstof, omdat het schoon brandt en alleen water als bijproduct produceert. Het is een goede brandstof voor brandstofcellen en andere toepassingen als we het veilig kunnen opslaan.

Maar een van de belangrijkste uitdagingen voor waterstof is de productie ervan, want momenteel komt het voornamelijk uit fossiele brandstoffen. Waterstof wordt vaak geproduceerd door elektriciteit te gebruiken om watermoleculen in waterstof en zuurstof te splitsen.

Dus waar die elektriciteit vandaan komt, is cruciaal of het echt kan worden omschreven als een hernieuwbare brandstofbron. Dit heeft veel onderzoeksinitiatieven geinspireerd om het gas uit direct van zonne-energie af te leiden, waaronder dit voorbeeld waarmee tevens vervuilde lucht wordt opgevangen. Onderzoekers van de RMIT Universiteit van Australie hebben, wat ze beschrijven als een zonneverf ontwikkeld, die waterstof kan genereren.

Het geheim zit in een nieuw ontwikkelde verbinding Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay vergelijkbaar is met de silicagel die korrels drogen door vocht te absorberen. De verf bevat synthetisch molybdeenzwavel. Deze verbinding heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van silicagel, doordat het ook fungeert als een halfgeleider, waardoor de splitsing van wateratomen in waterstof en zuurstof wordt gestimuleerd. Het team vond toen dat menging van deze verbinding met titaniumoxide deeltjes zou kunnen resulteren in een zonabsorberende, waterstofgenererende verf.

Het onderzoeksteam heeft zich echter nog niet verdiept in een methode om de opgewekte waterstof op te vangen. Voorlopig is het dus nog een van de vele ideeen. New Atlas Solar paint turns air moisture into hydrogen fuel Redactie: De vergunninghouder is Arno van Boven Consultancy en men gaat deze maand van start met de stations Feel Good Radio, Easy FM en Dutch Beats Radio. FOTO- Zendschip Norderney in In de "De Historische Zaterdagmiddag Gebeurtenis" op Radio Extra Gold zijn zaterdag de Veronica Top 40 en Tipparade te beluisteren van week 32 Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Iedere donderdagochtend is voormalig Radio Mi Amigo DJ Frans van der Drift live te horen vanuit Rotterdam.

Op zondagmiddag is er om 15 uur een nieuwe aflevering van "Zout Water" met voormalig zeezender DJ Ad Roberts. Met daarna een nieuwe aflevering van "Pirate Gold". Zeezenderuren op de vroege zaterdag- en zondagochtend Extra Gold Historische Zaterdagmiddaggebeurtenis gaat terug naar augustus Om te beginnen op de zaterdag- en zondagochtend een historisch zeezenderuur van 9 tot Uitgezocht en waar nodig bewerkt door Herbert Wentink.

Jaap en Jan zorgen daarna voor de typische Extra Gold sfeer; dus even terug naar toen met het geluid van toen met alles read article op en er aan. Na Gerrit's Forza rond het middaguur staat de zaterdagmiddag in het teken van het hitjaar Vanaf 13 uur presenteert Rob van Wezel een vroege 80's Top 40, uit de tijd dat de VOO in het Hilversumse bestel zo langzamerhand ee nvast plekje wist te veroveren.

Op de Noordzee was het al enige tijd behoorlijk stil. De hoogste nieuwe op 23 was van het vrolijke duo Ottawan - D. De complete Tipparade van week 32 is er voor de ware liefhebber. Met gewoon ook alle noteringen vanaf het originele vinyl uit het singles-archief van- en met Bert van Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Laan.

De lijsten staan uiteraard online op www. Voor mensen die "mee willen lezen" ook via de Facebook Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay van Extra Gold; https: Daarna neemt Fred van Veen het stokje over met de Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay des Tijds en het vervolg van het muzikale verhaal van de originals van Elvis gekoppeld aan fraaie covers van diverse artiesten van de Presley standards.

Zondagmiddag; Goud van Oud nonstop, vinylklanken van Ron, Ad Roberts en natuurlijk ook Pirate Gold Na Jaap en Jan is de zondagmiddag weer muzikaal onderhoudend. Om Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay uur is een uurtje Goud van Oud nonstop.

Tussen 13 en 15 uur is Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay van der Tuijn present met de Vinylclub waarin geheel in Extra Gold traditie weer diverse zwarte schijfjes uit een roemrucht hitverleden de revue passeren. Daarna laat Ad Roberts de offshore klanken van weleer op eigen onnavolgbare wijze herleven in Zoutwater, tussen 15 en 17 uur.

Om 17 uur is er uiteraard meer zoutwaternostalgie in Pirate Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay. Daarom staan de Zeezender Classic en De Radio Tune in het teken van the Marine Broadcasting Offences Act. Radio Caroline ging door, Johnny Walker zingt erover. En de Sonowaltz van Radio London kan natuurlijk niet ontbreken.

Om 20 uur wordt de avond vervolgd door zondagavond-mastermixer Dave Roest met de Nonstop 80's Top Dit keer het hitjaar Machinery Commentaar van Dave zelf: Tot slot is er Pieter Oele's Albumarchief. Hierin komt het gedrukte exemplaar van de Top Blut 1000 Cash-Jackpot Stadt hätten uit week 32 wederom aan bod in de vorm van de LP lijsten.

Vaak doet Pieter ook uitstapjes naar de LP charts uit Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay USA en UK. Gaaf goud op 33 toeren van toen: Laat je meenemen op de golven van het verleden dat bij Extra Gold ook herleeft op de late zondagavond in de Extra Gold Zondagavondgebeurtenis.

Doordeweeks dagelijks terug naar de Sixties en Seventies, Reggae Fever, TipTop, Good Feeling en nog veel meer Op werkdagen zorgt Extra Gold ook elke dag voor een stuk offshore sfeer met onder meer 3 om 3 van Herbert Wentink en Wijnand de Lang op de maandagochtenden en uiteraard met de prettigste lunch belegd met Good Feeling door Henri Verwoert. Elke morgen wordt overigens in gang gezet door de Hits Gezongen met Eric van Dongen. Op dinsdagochtenden vanaf 10 uur is Paul Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay der Mark er 2 uur lang met Zeeklassiekers en andere pareltjes, op woensdagochtenden presenteert Fred van Veen De Tand des Tijds en op donderdagochtend komt Frans van der Drift live vanuit Rotterdam.

De grote- en bijna hits worden om 14 uur dagelijks om en om verzorgd door Wim van Laar en rond 18 uur is er geheel aangekleed met vormgeving van bijna toen een vast uurtje Sixties Six waarin wo die Spiele-Maschine finden alleen de bekende hits maar bijvoorbeeld ook de typische muziek van de radioschepen voor de Engelse kust regelmatig een plekje hebben. Hetzelfde geldt voor Seventies Seven om 19 uur; ook een mix van de grote Top 40 krakers van toen afgewisseld met bijzondere 'nuggets'; het 'Extra' tussen het 'Gold'.

En op de vrijdagavonden viert de country hoogtij met de programma's van Fred van Veen en Eimbert van den Oetelaar.

Mi Amigo 40 en M-Pact organiseren op zaterdag 26 augustus vanaf 20 uur de "Flanders Music Radio Day". Het evenement wordt gehouden in de Feesttent in het park in Gistel in Belgie. Op het programma staan de Offshore Radio History met Serge Haderman, de Free Radio Roadshow met jingles en commercials van de zeezenders en interviews met voormalige zeezender DJ's. Verder een optreden en een interview met Peter Koelewijn en een optreden van de Rolling Stones tribute band Starfucker.

De toegang tot het evenement is gratis. Offschore radio history met Serge Haderman. Free Radio Road Show non stop met jingles en reclamespots van Radio Mi Amigo, Atlantis, Caroline, Uylenspiegel, Veronica en Noordzee International.

Entertainment met het publiek: Interview en optreden met link naar zeezender Radio Veronica. Aankondiging en kleine history van de Stones door Serge Haderman. Free Radio Road Show. PROMOSPOT FLANDERS MUSIC RADIODAY Audio Player http: Het aantal specifiek op kinderen gerichte Video-on-Demand VoD diensten is tussen en met procent gegroeid. Waren er vijf jaar geleden wereldwijd 74 VoD-diensten die zich deels of geheel op een jeugdig publiek Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay, eind waren dat er al Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IHS Markit.

De sterke groei van het aantal mobiele devices om content zoals VoD mee te consumeren en steeds snellere breedband- en 4G-verbindingen maken deze groei mede mogelijk. Niet alleen VoD-only spelers zoals Amazon, Netflix en YouTube spelen in op de vraag naar specifieke jeugdcontent, ook veel lineaire tv-aanbieders hebben hun VoD-aanbod hiermee uitgebreid.

Het grootste aantal kinderspecifieke VoD-diensten is in West-Europa te vinden 65 eind Abonnementsgebaseerde diensten zijn goed voor 51 procent van Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay totaal, gevolgd door gratis VoD-diensten met 26 procent. De rest bestaat uit freemium- of transactionele diensten. Multiplay is de norm geworden volgens de ACM: Het gaat daarbij om combinaties van vaste diensten dual en triple playmaar ook van vast en mobiel tot en met quad play.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Telecommonitor over Het aantal huishoudens dat eind gebundelde diensten bij dezelfde aanbieder afneemt, is gegroeid tot bijna 6,5 Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay. De groei bedroeg 6 procent het afgelopen jaar Waar multiplay Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay mee begon, de combinatie van twee diensten dual play is niet http://generictretinoin.info/wie-die-online-casino-bewertungen-schlagen.php zo interessant.

Het aantal huishoudens dat dergelijke combinaties afnam, daalde in vergelijking met met 12 procent Volgens recente cijfers van Telecompaper vlakt de groei van Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay af, met in het eerste kwartaal van een plus van Steeds meer triple play huishoudens kiezen voor een quad play pakket, zo bleek in juni uit het Telecompaper-rapport Dutch Consumer Multiplay Market over Q1 Het aantal quad play-huishoudens Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay in het eerste kwartaal 15 procent van alle multiplay-huishoudens, tegen 12 procent een jaar eerder.

Op de quadplay-deelmarkt is KPN nog altijd veruit de grootste aanbieder met 86,5 procent van de aansluitingen en 88 procent van de omzet. De nummer twee is Ziggo, met bijna 11 procent van de aansluitingen en 10 procent van de omzet.

Verder zijn T-Mobile dat Vodafone Thuis overnam en nu als T-Mobile Thuis aanbiedt en de fusiecombinatie VodafoneZiggo als landelijke spelers actief in quadplay. De verhoudingen in multiplay totaal zijn evenwichtiger dan in quadplay. Ziggo is de grootste multi play aanbieder qua aansluitingen, met 47,8 procent marktaandeel, gevolgd door KPN met 39,5 procent. ACM stelt verder in de Telecommonitor over dat supersnel breedband internet voor consumenten steeds normaler wordt.

Eind was dit nog slechts 9 procent. Het aantal langzame aansluitingen minder dan 10 Mbps is in gedaald tot 2 procent van alle aansluitingen. Dat was drie Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay eerder nog 31 procent. Sinds UPC en Ziggo in zijn gefuseerd, zijn de marktaandelen op de consumentenmarkt voor vast internet constant gebleven. De afgelopen drie jaren hebben KPN en Ziggo als de twee grootste partijen op de vaste internetmarkt een stabiel en vergelijkbaar marktaandeel van ongeveer procent.

De overige partijen zoals Vodafone met Vodafone Thuis hadden in de afgelopen jaren een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer procent. KPN moet andere partijen toegang verlenen tot zijn vaste koper netwerk.

Dit vaste netwerk is gereguleerd. Het aandeel van partijen die hiervan op wholesalebasis gebruik maken bedraagt eveneens 5 tot 10 procent. Natuurlijk is de verandering op de markt door de fusie van Vodafone en Ziggo vanaf nog niet meegenomen. Vodafone moest in het kader van de fusie met Ziggo zijn vaste activiteiten Vodafone Thuis doorverkopen om toestemming voor het samengaan te krijgen.

T-Mobile nam deze activiteiten over en levert sinds februari vergelijkbare vaste diensten onder de Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay T-Mobile Thuis.

Kijk hier voor meer informatie uit de Telecommonitor over de mobiele markt: Nederlanders hebben vorig jaar miljard MB aan mobiele data verbruikt. De sterke groei is een trend die ACM al Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay ziet terugkomen. In de laatste kwartaaleditie tot en met september was er al meer mobiel dataverkeer dan in heel In vergelijking met bedraagt de groei in het mobiele datagebruik al ruim procent. Enkele andere volgens de ACM opvallende trends zijn: Op de mobiele markt vallen behalve Spielgerät selbst auf Computer bundeling van mobiele met vaste diensten onder meer ontwikkelingen op IoT-gebied op.

Zo is volgens de Http://generictretinoin.info/erlaubt-online-casino-do.php het aantal aansluitingen voor apparaten die communiceren via internet sterk aan het toenemen. Het aantal simkaarten voor IoT-devices is op de consumentenmarkt gestegen van ruim 1,2 miljoen eind tot bijna 4 miljoen eind Er is een groeiend aantal aanbieders van smart home devices, systemen en platforms.

Volgens Telecompaper-onderzoek groeit vooral het aantal slimme thermostaten, onder meer door de inspanningen op dit gebied van energieleveranciers. In 19 procent van alle Nederlandse huishoudens wordt overwogen om dit jaar een slimme thermostaat aan te gaan schaffen. Bij post- en prepaid diensten hebben vooral de aanbieders zonder eigen mobiel netwerk — de virtuele netwerkoperators en virtuele dochters van operators met netwerk - in groei doorgemaakt. Het aantal post- en prepaid aansluitingen van deze derde partijen is in met 19 procent gestegen.

Bij de vier mobiele aanbieders met een eigen Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay was de groei met 2,5 procent een stuk lager. In aanvulling op de ACM-cijfers blijkt dat de Nederlandse mobiele markt volgens Telecompaper nog niet profiteert van de economische opleving. De totale omzet in mobiele diensten kwam in uitgekomen op 4,7 miljard euro.

Dat is 3,9 procent minder dan in Dat bleek in maart uit het Dutch Mobile Operators-rapport van Telecompaper. Van de grote operators waren Vodafone en T-Mobile de verliezers. Zij Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay zowel omzet als aandeel op de mobiele markt. De omzet uit datadiensten zal Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay komende jaren blijven groeien, onder meer door het aanbod van grotere databundels en onbeperkte Europäische Online-Casinos Russisch. Dat is echter onvoldoende om de structurele daling van de omzet uit spraak en sms volledig te compenseren.

Andere belangrijke negatieve factoren zijn regulering — vooral de nieuwe voorgestelde MTA-tarieven mobile termination rates van toezichthouder ACM - en afschaffing van roaming. Mobiel dataverkeer blijft qua volume met dubbele cijfers groeien, al lijkt de groei iets te vertragen, aldus het Dutch Mobile Operators rapport. Operators Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay ook met de Ruby Fortune Spielautomaten um echtes Geld online Rubel van de vraag naar datadiensten naar hogere tarieven en omzetten.

De sterke concurrentie en focus op multi-play pakketten laten hier ook weinig ruimte voor over. Kijk hier voor meer informatie uit de Telecommonitor over de vaste en gebundelde markt: Bundeling van telecomdiensten is de norm geworden - ACM.

Het geslacht Homo — waartoe wij allemaal behoren — is mogelijk toch niet in reactie op klimaatverandering ontstaan. Meer Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay 2,5 miljoen jaar geleden ontstond een nieuw geslacht: En het ontstaan van dat geslacht wordt in verband gebracht met een verandering in het klimaat.

Maar is dat wel terecht? Andrew Barr trekt dat in een nieuwe studie — Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay in het blad Paleobiology in twijfel. Clusters Wanneer in een bepaald gebied grote veranderingen optreden — bijvoorbeeld doordat het klimaat verandert — heeft dat gevolgen voor de soorten die in dat gebied leven. Sommige soorten zullen uitsterven en anderen zullen het levenslicht zien. Met dat in het achterhoofd zou Ruby Fortune wie man bekommen verwachten dat Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay soorten in clusters ontstaan.

En dat zien we ook terug in het fossielenverslag zie kader. Maar hebben al die clusters nu een aanleiding of ontstaan ze soms ook toevallig? Dat heeft Barr nu uitgezocht. Simulaties Hij gebruikte computersimulaties om uit te zoeken this web page het fossielenverslag eruit zou zien als er geen klimaatverandering plaats zou vinden.

En ook zonder klimaatveranderingen bleken nieuwe soorten in clusters Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay ontstaan. De omvang van die clusters was vergelijkbaar met de clusters die we in het werkelijke fossielenverslag zien en toegeschreven worden aan klimaatverandering.

Wat kunnen we daaruit afleiden? Nou, dat toeval een veel grotere rol speelt in het ontstaan van clusters dan gedacht. Elke blauwe lijn staat symbool voor een soort: In het rode kader zie je een cluster van soortvorming. Kop of munt Je kunt het vergelijken met het opwerpen van een munt, zo stelt Barr. Als je een munt keer opgooit, zou je verwachten dat je vijftig keer munt en vijftig keer kop gooit.

Maar als je vervolgens enkel kijkt naar tien van de honderd keer dat je de munt hebt opgegooid, kan het best zijn dat je ziet dat er drie keer munt en zeven keer den Online-Casino-Krankheit Beginn is gegooid.

In feite zie je dan in een serie worpen die geheel los van elkaar staan, clusters van munt en kop ontstaan. Op vergelijkbare wijze kunnen in het fossielenverslag flinke clusters ontstaan die puur het resultaat zijn van toeval en dus eigenlijk geen betekenis hebben, oftewel geen specifieke aanleiding hebben.

En dat betekent weer dat we wellicht ook ons eigen ontstaan eens kritisch onder de loep moeten nemen. Hoewel steeds minder mensen gelovig zijn, zijn we er onbewust nog steeds van overtuigd dat een moraal een religie vereist. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd onder meer dan mensen.

Deze mensen waren afkomstig uit dertien verschillende landen. Sommige van deze landen waren zeer religieus bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten en Indiaandere landen waren juist sterk seculier bijvoorbeeld China en Nederland.

Verhaal Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay proefpersonen kregen een verhaal te lezen over een immoreel persoon. Deze persoon martelde Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay eerste instantie dieren, maar ging later ook mensen vermoorden, omdat hij dat spannend vond. Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay helft van de proefpersonen werd vervolgens gevraagd: De andere helft van de proefpersonen kreeg de vraag: Vervolgens gingen de onderzoekers na hoe vaak mensen dachten dat de persoon in het verhaal ongelovig was.

In veel landen neemt het aantal gelovigen af. Maar ondanks die afname lijkt het erop dat de millennia durende blootstelling aan religie ervoor gezorgd heeft dat we er nog steeds van overtuigd zijn dat onze moraal voortkomt uit de religie die we aanhangen. En dat een moraal dus een geloof vereist. En dat terwijl verschillende studies hebben aangetoond dat ons morele instinct grotendeels onafhankelijk van religie Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay krijgt.

Jaja, een titel waar je hoogstwaarschijnlijk geen snars van snapt. Begrijpelijk, het zijn afkortingen van speurtochten in de kosmos, surveys die over de gehele wereld gaande zijn om het gehele universum in kaart te brengen. SDSS kennen we ook wel, de Sloan Digital Sky Survey, waar Citizen Science projecten zoals de Galaxy Zoo gebruik van maken. Boeiende vraag Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay hoeveel we op dit moment in kaart hebben gebracht van het heelal met al die verschillende speurtochten.

Zoals eeuwen geleden de kaart van de aarde steeds beter werd door de ontdekkingsreizen, zo wordt de kaart van het universum steeds beter door alle verschillende surveys. Onder de video vind je een verklaring van de kleuren. Oranje stippen zijn sterrenstelsels van DES en supernovae van OzDES. Blauwe stippen zijn sterrenstelsels van de WiggleZ Dark Energy Survey. Groene stippen zijn sterrenstelsels van de Galaxy And Mass Assembly Survey GAMA. Rode stippen zijn sterrenstelsels van de 2dF Galaxy Redshift Survey.

Gele stippen zijn sterrenstelsels van de 6dF Galaxy Survey. Paarse stippen zijn sterrenstelsels van de Sloan Digital Sky Survey SDSS BRON http: De Falcon Heavy zal worden uitgerust met twee boosterraketten en zowel de eerste trap van de raket zelf als de twee boosterraketten moeten middels een zachte landing op aarde terugkeren, zoals ook te zien is in onderstaande korte animatie, die Musk op Twitter zette. Zoals de naam al doet vermoeden wordt de Falcon Heavy een krachtige raket: Vom Bundeswirtschaftsministerium erhielt der RTA Vorsitzende Christian Entsfellner, DL3MBG, hierzu folgende Auskunft: Dies wird auch bestätigt durch die Antwort aus dem Bundeswirtschaftsministerium, die der Abgeordnete Ralph Lenkert, MdB, Die Linke, auf eine parlamentarische Anfrage erhalten hat: Wie ist die Rechtliche Spielautomaten von Kosten bei Störungsmeldungen nach dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln EMVG in Verbindung mit dem Bundesgebührengesetz hinsichtlich der Kostenübernahme durch Störungsverursacher bzw.

Störungsmelder geregelt und, sollte derzeit eine konkrete Regelung nicht angewendet werden bzw. Aktuell ist die Verordnung über Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen nach dem Gesetz über Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay elektromagnetische Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay von Betriebsmitteln und nach dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen EMV-FTEKostV vom 6.

Nach Novellierung des EMVG und Wegfall der spezialgesetzlichen Regelung zur Gebührenerhebung im Bereich des EMVG muss nunmehr das Bundesgebührengesetz BGebG angewandt werden. Die Gebührenpraxis soll sich auch unter Geltung der Vorschriften des neuen EMVG und des Bundesgebührengesetzes nicht grundsätzlich ändern. Die Ressortabstimmung hierzu wird in Kürze eingeleitet.

Mit der neu gegründeten Plattform TechniLabs bietet die TechniSat Digital GmbH Seed-Funding und Smart-Kapital für Startups mit zukunftweisenden, technischen Ideen.

Prüm, Leiter Business Development bei TechniSat Digital GmbH, die Gründung von TechniLabs In-Ear, On-Ear und Over-Ear. Die Auswahl an Kopfhörern ist riesig. Und das ist auch gut Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Denn Musikvorlieben spannende Spielautomaten Einsatzszenarien sind oft grundverschieden. Bei der Bauform gibt es traditionell drei Varianten. In-Ear-Kopfhörer stecken direkt im Ohr.

Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Membran sitzt deshalb deutlich näher am Trommelfell und ist kleiner als bei anderen Modellen. Besonders wichtig ist bei In-Ears eine perfekte Passform, denn der Kopfhörer darf zum Beispiel beim Laufen nicht herausfallen. In-Ear-Kopfhörer sind leicht, praktisch für unterwegs oder beim Sport und deshalb weit verbreitet.

Ob am Polster Leder, Kunstleder oder textiles Material angenehmer ist, sollte jeder Hörer vorher selbst testen. On-Ears sind meist klappbar und deshalb auch hinreichend praktisch für unterwegs.

In der Bauweise der Over-Ear- aber auch der On-Ear-Kopfhörer gibt es noch weitere Unterscheidungen: Akustisch offen konstruierte Modelle klingen am natürlichsten. Der Gegenentwurf sind akustisch geschlossene Kopfhörer, die etwa in Studios verwendet werden. Als Mischform gibt es inzwischen oft auch akustisch halboffene Kopfhörer. Über alle Bauformen hinweg wird die aktive Geräuschreduktion immer beliebter.

Ein Trend, der ebenfalls bei allen Bauformen zu beobachten ist, sind kabellose Modelle. Nicht nur für Wassersportler beim Schwimmen oder Tauchen interessant sein können wasserfeste Kopfhörer. Dieses Feature wird künfigt bei Kopfhörern immer wichtiger, prognostiziert Timm Lutter, Bereichsleiter für Verbraucherelektronik beim IT-Branchenverband Bitkom. Zudem sagt der Experte voraus, dass die Modelle noch kleiner und intelligenter werden - etwa durch personalisierte Geräuschunterdrückung oder integrierte Sensoren.

Wie Kopfhörer klingen, können die Hersteller unter anderem über die Auswahl der Schallwandler und die Gestaltung der Hörkammern beeinflussen. Idealtypisch sollte ein Kopfhörer den Klang über alle Frequenzen hinweg gleich gut und ausgewogen abbilden, um das Gesamtbild beim Hören nicht zu verzerren.

Experten sprechen dann von einem sogenannten neutralen Modell. Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay gibt auf dem Markt aber auch zahlreiche bassbetonte Kopfhörer, wie sie etwa von Hip-Hop-Fans geschätzt werden. Falls möglich, lohnt es sich immer, einen Kopfhörer vor dem Kauf anzuprobieren und probezuhören. Das gelte sowohl für die Passform als auch für den Klang.

Der Warentester rät deshalb dazu, Kopfhörer im Laden mindestens 30 Minuten zu testen. Im Kopfhörer-Segment tummeln sich auch Nischenprodukte: Bei Kopfhörern mit einer sogenannten Knochenleitung wird keine Membran am Ohr verwendet, sondern quasi der Schädelknochen genutzt, um den Ton zum Hörzentrum zu leiten. Im knapp zweiminütigen Vorspann redet sie von modernen Skylines, Hochgeschwindigkeitszügen und einer digitalen Revolution.

Bilder von Smartphones und Virtual Reality werden eingeblendet. Die neue halbstündige Fernsehsendung läuft zu unterschiedlichen Zeiten Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay mehreren kleinen Ballungsraum-Sendern. Sie kommt von Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua, koproduziert wird sie von der Deutschen Fernsehnachrichten-Agentur DFA. Man wolle faszinierende Geschichten von Chinesen in Deutschland und Deutschen Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay China vorstellen, sagt Moderator Marco Ammer.

Arseny Knaifel und Jacques-Willi Wecke, so die Namen der beiden Musiker, bleiben aber nur für wenige Sekunden, bevor Ammer erst einmal mit harten Fakten um sich wirft: Gerade sind erst drei Minuten und 15 Sekunden vergangen. Kein Investigativjournalismus, keine Politikthemen. Man wolle stattdessen eine schöne, harmonische Sendung produzieren. Gemeinsam mit rund 15 Mitarbeitern stellt er die Beiträge von regionalen Partnern zusammen.

Was er nicht anspricht: Wirtschaftsthemen stehen stark im Vordergrund. Das Format läuft seit März auf sechs regionalen Fernsehsendern wie Rhein-Main-TV HessenSlots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay 1, TV. Berlin oder BW Family TV Baden-Württemberg zu unterschiedlichen Zeiten.

Staatliche Einflussnahme seitens China? So etwas weist Weiberg zurück. Das Gegenteil sei der Fall: Die chinesische Nachrichtenagentur finde die Beiträge oft interessant und übernehme sie. Auch im finanziellen Bereich operiere die DFA ganz unabhängig von Xinhua. Wozu aber dient dann die Zusammenarbeit? Man habe einen wechselseitigen Zugriff auf die Bild- und Videodatenbank des anderen und könne schneller Drehgenehmigungen in China einholen.

Die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg LFK sieht keinen Grund für eine Beanstandung. Man sei sich bewusst, dass Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Sendung eine chinafreundliche Art der Berichterstattung habe. Einem Sprecher der LFK zufolge gibt es auch Sender aus fremden Ländern, die über Kabel oder Satellit empfangbar sind.

Nachdem der Europarat diese genehmigt hat, können sie zunächst ungeachtet ihrer Inhalte ihr Programm ausstrahlen.

Dass sich ein Staat möglichst positiv darstellen möchte, ist Nave zufolge nichts Ungewöhnliches. Im schlimmsten Fall drohe der Lizenzentzug. Den Zuschauern scheint die Sendung zu gefallen, die DFA produziert bereits die zweite Staffel in Berlin. Die erste Staffel wurde noch in Hürth bei Köln, dem Sitz der DFA, erarbeitet. Genaue Einschaltquoten werden nicht kommuniziert. Weitere Themen der Folge sind die Zollbestimmungen zwischen den beiden Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay, ein Porträt über den Ballettdirektor Xin Peng Wang und Shirley Zhao, eine Galeristin aus Shanghai.

Kurz vor Ende der Sendung möchte Moderator Ammer noch wissen, wie die beiden Rapper dazu gekommen sind, chinesisch zu lernen. Rapper Arseny Knaifel erinnert sich noch gut, wie ihm seine Mutter vorschlug: Erstmals in Deutschland startet ein Programmbouquet, das nicht von der ARD oder dem Sendernetzbetreiber Media Broadcast in den Äther geschickt wird.

Dieser Mix ermöglicht gerade für kleinere Programmanbieter, wie z. Lokalradios, einen kostengünstigen Einstieg in Spielautomaten, das für die Registrierung zur digitale Rundfunkwelt. Studio Nahe soll nicht das einzige Programm bleiben, das vom Turm der Pfarrkirche Maria Geburt abgestrahlt werden soll.

Die Landeszentrale für Medien und Kommunikation LMK in Ludwigshafen will die Kapazitäten offiziell ausschreiben. Bislang ist der digitale Radioempfang im Nahetal und speziell in Bad Kreuznach noch unbefriedigend, und in geschlossenen Räumen oft gar nicht möglich. Bei Bedarf und entsprechendem Interesse von Programmveranstaltern kann diese Leistung auf Watt erhöht werden.

Domradio Studio Nahe ist Deutschlands erstes Pfarr-Radio, das rund um die Uhr über Antenne sendet. Studio Nahe überträgt Gottesdienste aus der katholischen Kirche Bretzenheim und Langenlonsheim, weiter produziert das ehrenamtliche Team am Wochenende Veranstaltungshinweise und gelegentlich lokale Themensendungen. Juli übernimmt Studio Nahe domradio aus Köln als Mantelprogramm. Die Öffentlich-Rechtlichen sowieso, ohne Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay. Die Medienpolitik will vor allem mehr regionale und lokale Angebote über DVB-T2 sehen, die mit dem Ende von DVB-T alt verloren gegangen sind.

Doch ausgerechnet die wollen gar nicht mehr auf Digitalantenne. Die InfoDigital August-Ausgabe ist seit Freitag, den Juli im Handel oder als E-Paper für iPad sowie als Digital-Ausgabe PDF-Datei erhältlich. Falls Sie InfoDigital bisher am Kiosk gekauft haben, bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit InfoDigital ganz bequem als Printversion zu abonnieren.

Smartphones unter Euro BRON https: Please accept my apologies for the lack of news items on Monday. This was due to a prolonged 26 hour phone and internet outage at this QTH. A week full of ham radio and making new international friends. They are taking part in an interesting program, here a few highlights: These daily dairies are giving a brief summary of the activities they have joined.

YOTA UK kicked off with 80 young radio amateurs coming to Gilwell Park from 26 countries to enjoy a week of amateur radio. Two of the German team even cycled here! Take a Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay at our Daily Diary from the first day as everyone got settled in and found out the plan of activities for the rest of the week. Radio Society of Great Britain hosts international youth event including contact with the International Space Station http: On August 21, a total solar eclipse will cause the shadow of the moon to traverse the US from Oregon to South Check this out in just over 90 minutes.

Radio amateurs are preparing to participate in one of the largest ionospheric experiments ever performed by making radio contacts and looking for signals throughout the eclipse. How much do you know about the ionosphere and radio wave propagation? Order Propagation and Radio Science, by Eric P.

Nichols, KL7AJ, for some insights. It presents a comprehensive overview of radio propagation in simple, easy-to-understand terms and graphics.

This book explains the invisible phenomena we observe on the air and invites you to embark on the journey of radio waves from transmitter to receiver, and through the voids of space! Get your copy before the Eclipse! Propagation and Radio Science is available from the ARRL Store Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay your ARRL Dealer.

Call or, toll-free in the US, It is also available as an e-book for the Amazon Kindle. The Amateur Radio Parity Act of is now in the US Senate S. ARRL General Counsel Chris Imlay, W3KD, prepared Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay FAQ on behalf of the Board of Directors and its ad hoc Legislative Advocacy Committee. We can only do this with your help. Senators Roger Wicker R-MS and Richard Blumenthal D-CT co-sponsored S. The measure wie sie ihre schaffen, Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay the first time, guarantee all radio amateurs living in deed-restricted communities governed by a homeowner's association HOA or subject to any private land use regulations, the right to erect and Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay effective outdoor antennas at their homes.

The Solar Eclipse QSO Party SEQP is just a couple of weeks away! The SEQP is a special operating event organized by the Ham Radio Science Citizen Investigation HamSCI to study ionospheric effects caused by the August 21 total solar eclipse. During the SEQP, hams are being asked to operate on the HF bands in a manner similar to a contest or QSO party. Let the HamSCI researchers know where you plan to be and what modes you plan to operate. Visit the SEQP Pre-Registration page.

Systems such as the Reverse Beacon Network RBNPSKReporter, and WSPRNet. Event rules and operating procedures are available on the HamSCI website. Fifteen US-eligible competitors took home first-place awards in the just-completed 17th USA National Championships of Amateur Radio Direction Finding ARDF in Harrison, Ohio. The competition ran from August 3 through 6 on the 4,acre Miami Whitewater Forest and other nearby Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay sites, and it attracted more than 80 fans of the sport — also known as foxtailing and radio-orienteering.

The Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay establishes rules for ARDF competitions. The object is always to find as many of the required transmitters as possible in the shortest time and then navigate to the finish line. Competitors may use only their own direction-finding equipment, in addition to a compass and the provided map.

Classic and 2-meter competitions with up to five hidden transmitters took place on separate days. Course lengths — from start to each required transmitter and then to the finish — ranged from 2. Two additional events took place, both on 80 meters. These included the sprint, a shortened course with 10 transmitters and a faster transmitter cycle, and foxoring, a combination Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Land Casino 500 die Registrierung Bonus Rubel für einen and foxhunting, in which participants receive maps marked with the approximate locations of a dozen very low-power transmitters to find.

In all events competitors are divided into six age categories for men and five for women, with medals awarded to winners in each category. The 4 days of championship events were preceded by 3 days of informal training in other nearby parks.

According to IARU rules, USA-eligible competitors must be either citizens or legal residents for at least 1 year. First-place award winners among these competitors are, in alphabetical order:. Vadim Afonkin, KB1RLI M40 2-meter, meter, foxor Natalia Bondarenco W35 2-meter, meter, sprint Ruth Bromer, WB4QZG W60 2-meter, meter, sprint, foxor Thomas Chen M16 2-meter, meter Bob Cooley, KF6VSE M70 2-meter, meter, sprint, foxor Jay Hennigan, WB6RDV M60 sprint Joseph Huberman, K5JGH M60 2-meter, meter, foxor Mengbing Li W21 2-meter, meter, sprint, foxor Nicolai Mejevoi M50 2-meter, meter, sprint, foxor Alla Mezhevaya W35 2-meter, foxor Eduard Nasybulin M21 2-meter, meter, sprint, foxor Kelly Sears W50 2-meter, meter, sprint, foxor Evghenii Vorsin, KD2MZT M40 sprint Jenny Wang W16 2-meter, sprint, foxor Amy Wang W19 2-meter, sprint, foxor Representing Canada was Nicholas Roethe, DF1FO M60who was first among Region 2 competitors in the 2-meter, meter, and sprint events.

US national championships are open, meaning that radio-orienteers from other countries are welcome on the courses. Non-Region 2 visitors compete for individual medals in a separate division.

For this competition, that division included some 40 middle- and high-school students from Guangzhou No. Adult participants also came from Australia, Germany, Russia, and Ukraine. Stateside foxtailers enjoyed comparing notes on ARDF equipment and techniques with them. Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay and staging these Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay were members of the OH-KY-IN Amateur Radio Society.

Lead organizers and course-setters were Dick Arnett, WB4SUV; Bob Frey, WA6EZV; Brian DeYoung, K4BRI, and Matthew Robbins, AA9YH. Additional volunteers were members of Orienteering Cincinnati OCINwhich also provided the event maps. Complete results of all events in these Championships are available. The Homing In website, where there is also much more information about the growing sport of ARDF.

They will be selected from the best USA-eligible performers at the and USA Championships. The Bulgarian Federation of Radio Amateurs BFRA is collaborating with the Space Challenges program and EnduroSat to launch the first Bulgarian Amateur Radio CubeSat — EnduroSat One.

The CubeSat will transmit a CW Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay and 9. The 1U CubeSat will be launched to the International Space Station ISS for deployment and will Casino Orakel Asow City online Spielautomaten zu spielen, um zu spielen as an educational activity for the Space Challenges Program and hundreds of students from various universities in Bulgaria, teaching practical satellite communication and promoting Amateur Radio hobby to young people.

EnduroSat One will be manifested on a SpaceX Für Geld Umwandlung cargo resupply mission to the ISS in February for later deployment into orbit. Bouvet is 2 on the ClubLog Most Wanted DXCC List. The contribution is the largest in the history of the NCDXF.

In addition to substantial financial resources, the 3Y0Z DXpedition will require a considerable amount of radial wire for its vertical antennas. Team member Jim Please click for source, N9TK, has been preparing the radials, putting http://generictretinoin.info/online-casino-ist-geschlossen.php cut-to-length wire on spools.

The radials total 24, feet. For several years now, the Sun's northern and southern hemispheres continue to have separate minds about their relative rates of descent. The southern hemisphere index is now rather close to zero, while the northern index, though tracking downward, has started from a higher level. In the meantime, during Marchthere were no sunspots for Würfel Spielgerät days in either hemisphere.

There was a total of 23 days with fewer than 30 daily sunspots. All the indications are that we will be seeing even longer periods of blank Sun over the next few years. There continue to be expectations that the upcoming Cycle 25 will be noticeably weaker than Cycle It seems likely that, when it does clearly begin to move upward from the probably long minimum, it will be slow in rising. Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay is interesting to compare Cycle 12 - with Cycle Although Cycle 12 was somewhat weaker than Cycle 24, it shows a lot of the same general characteristics of Cycle 24 rise and Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay profile.

It is reasonable to think that the official Cycle 24 minimum will occur sometime in or Many solar professionals are predicting Cycle 25 to have an overall maximum in the 60s. That would be nearly half of Cycle 24 maximum. Rob Noakes, VE3PCP, one of our newest RAC members, will be operating the VA3RAC station on International Youth Day this Saturday, August 12 as part of the RAC Canada Award.

He will be operating from Station Beach in Kincardine, Ontario at the Kincardine Area Youth Advisory Council KAYAC Beach Bash. International Youth Day is commemorated every year on August Since the adoption of Security Council Resolution inthere is growing recognition that as read more of change, young people are critical actors in conflict prevention and sustaining peace. It would be good if this could become a special event next year with more than one station!

I would like to encourage other Amateurs to participate either by contact or by coming out to help with logging. I will be running a single HF rig with a mobile antenna for 40m and 20m mounted to my enclosed event trailer. It happens to be a classic TS that I will be running. I will also have a 2m rig with a mobile antenna as well. I will probably put it on a mast to improve coverage as we will be on the beach.

Here is the Google Map link for the actual location: My intent is to operate on 20m and 40m phone as well as to monitor local repeaters and The Focal Point on Youth selects a theme for the day often with input from youth organizations and members of the UN Inter-Agency Network in Youth development. It also organizes a commemoration Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay the Day at United Nations Headquarters in New York.

The Program encourages youth around the world to organize activities to raise awareness about the situation of youth in their country. Youth are encouraged to send in a description of their planned activities to youth un. The official commemorative event to celebrate International Youth Day at the United Nations Headquarters in New York will take place on Friday, August 11, SARL News has been informed that due to a series of unexpected complications, the ZS9V Robben Island DXpedition has been moved from 9 to 13 August to the International Lighthouse weekend of 19 and 20 August.

The team will be running two SSB stations, one will be beide Spielautomaten of at least 20, 15 and 10 m operation and the other of at least 80 and 40 Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay operation. Further information on the DXpedition will be published on www.

In a unique initiative, the National Institute of Amateur Radio NIARHyderabad organised a week long amateur radio training programme for 40 young vedic scholars of Jeeyar Integrated Vedic Academy JIVAShamshabad. The amateur radio training programme, which was inaugurated by Chinna Jeeyar Swamy on Tuesday, also included training for station operator certificate examination. During the inaugural, Swamy said attempts were on to train close to 1, students in government schools on operating HAM radios.

NIAR Executive Managing Director Ram Mohan Suri VU2MY said trained students would have to clear a written examination for getting a license to operate HAM radio.

National Institute of Amateur Radio NIAR http: Brigantine has long been the home base to the Shore Points Amateur Radio Club, or SPARC, a group of what are commonly called Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay radio Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay, who communicate with others around the world via radio, and are sometimes asked to assist first responders in emergency situations.

Art Masker KC2ZOM is a SPARC member and president of the Southern Counties Amateur Radio Association, whose origins date back even further than SPARC.

He is also the assistant emergency coordinator for the Atlantic County branch of Auxiliary Emergency Communications, or AUXCOMM, whose members are required to gain Federal Emergency Management Agency certification. AUXCOMM is frequently called on to provide communication support to events like the Bike MS: City to Shore, a fundraiser that involves more than 7, bicyclists traveling across South Jersey each September.

The SA Digital Repeater Sub-Committee SADRS is running an event at the South Africa's National Amateur Radio Centre from This is a free event for SARL members and kits will be available for purchase. The programme is as follows: The WIA Wireless Institute of Australia trial theory assessments available online since May this year requires a simple registration process, and the feedback has been that they exceeded the expectations of those who have used the exams.

The trial theory papers at the Foundation, Standard and Advance level are similar to those used in the actual multi-choice exams. Quite a few requests were made to provide some additional material and answers to these trial Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay. Two Standard licence trial papers are being converted to tutorials where the answers are provided.

Then will come the Regulations trial papers. To access the trials you need the latest version of the flash player, and log on to the Silvertrain website www. We would like to thank Philip Heckingbottom VK6ADF and our monthly and annual donors for keeping the podcast advert free.

To donate, please visit - http: It might surprise you to learn that some radios contain moving parts, even the solid-state one that's sitting in my shack. I installed a mechanical filter the other day and it turns out that the story on how this works is mind boggling if you've never come across Richard Adler and Zenith.

While we're on the subject, we look at the "goodness" of a filter and explore what this has to do with the 17th Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay in the Alphabet.

Foundations of Amateur Radio is a weekly podcast about the activities that make up the community of radio amateurs across the globe.

You can listen to it on-air, on-demand or on-line. The podcast is available via iTunes, via Google and can be found by searching for my callsign VK6FLAB. You can also visit the website at http: Activity will be on meters using CW, SSB and the Digital modes. QSL via direct to address on QRZ. Mary's Islands between September 30th and October 1st. Mary's Island is also known as Coconut Island, and is a small island in the Arabian Sea off the coast of Malpe in Udupi, Karnataka, India.

It is less than a kilometer square. The isles are known for their distinctive geological formation of columnar basaltic lava. Activity will be on various HF bands and modes. The team will be operating on battery power with Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay array of antennas from verticals to yagis to phase shift vertical antennas with a host of rigs. Visit their Web page at: Activity will be on various HF bands and include the CQWW DX CW Contest November th.

Activity will be on meters with three stations on the Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay at Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay same time; two with amps. QSL via VK5CW, direct or by the Bureau or ClubLog's OQRS.

For more details and updates, see: Check-out the latest IOTA News from the Deutscher Amateur Radio Club BRON http: Ships use GPS Global Positioning System and other similar devices that rely on sending and receiving satellite signals, which many experts say are vulnerable to jamming by hackers. About 90 percent of world trade is transported by sea and the stakes are high in increasingly crowded shipping lanes. Unlike aircraft, ships lack a back-up navigation system and if their GPS ceases to function, they risk running aground or colliding with other vessels.

South Korea is developing an alternative system using an earth-based navigation technology known as eLoran, while the United States is planning to follow suit.

Britain and Russia have also explored adopting versions of the technology, which works on radio signals. Continue reading at Reuters online… https: Electronics Technician 2nd Class Anthony Juarez and Electronics Technician 3rd Class Codie Flanagan, assigned to Naval Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay Construction Battalion NMCB 1, adjust frequency codes on a GRC high-frequency base station at Naval Base Guam July 27, Defense Video Imagery Distribution System PHOTO: NAVAL BASE GUAMGUAM Commander, Task Force CTF 75 successfully completed communications systems tests using high-frequency HF radio waves to broadcast voice and data 6, miles from Naval Base Guam to Port Hueneme, California, July 27, The assessment tested the capabilities of Maschinen Geld mit Telefon forces Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay use HF Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay to deliver data over the Pacific.

HF has become a viable alternative for military forces when more common forms of communication, such as satellites, are unavailable. Timothy Carmon, a communications planner temporarily assigned to CTF Once a successful voice transmission was received, communication directors at Navy Expeditionary Combat Command Pacific requested that CTF try to send a data file.

Instead of trying to verbally describe something, they [the recipient] have a graphic or a picture that den wie man Geld im Casino Spin Palace Casino erhöhen Drought them a better idea of the situation. Common communication devices used by the U. CTF has been testing HF systems in the case of satellite communication failure.

HF is a frequency wave broadcast that Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay transmitted around the curvature of the Earth. Unlike other forms of frequencies, such as very-high frequencies and ultra-high frequencies, the transmission is not distorted by terrain or physical obstructions. Guam is located in the western region of the Pacific. Having an HF range of 6, miles is equivalent to broadcasting from Japan to the U.

During this most recent test, CTF was also able to establish communications with Mobile Diving and Salvage Unit 1 in Hawaii. There are definitely different systems Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay there, but our system more info really efficient at Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay HF. As new radios are incorporated in the Navy expeditionary community, I have no doubt it will get faster, more reliable and easier to set up.

CTF is currently testing its communication abilities with subordinate commands which include Seabee units, riverine squadrons, http://generictretinoin.info/schlagen-die-spielmaschine-1.php handlers, explosive ordnance disposal technicians, and expeditionary intelligence forces.

CTF is the primary expeditionary task force responsible for the planning and execution of coastal riverine operations, explosive ordnance Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay, diving engineering and underwater construction in the U. Read the full article at the DVIDS hub… https: Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay zonnepanelen Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay slechts een klein gedeelte van het zonlicht in elektriciteit.

Een nieuw type convertor maakt het mogelijk om een Becken Bonus Online Casino ohne Einzahlung Gattungsname deel van het zonlicht spectrum te gebruiken, waardoor het rendement aanzienlijk kan toenemen.

Standaard silicium zonnecellen gebruiken vooral het zichtbare deel van het licht tussen violet en rood. Dat en andere factoren samen betekenen dat ze nooit Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay dan 32 procent van de energie in zonlicht in elektriciteit kunnen omzetten.

Wetenschappers verbonden aan het MIT hebben een nieuwe methode gevonden Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay een groter deel van het zonlicht spectrum te gebruiken. De truc is om eerst zonlicht in de warmte om te zetten en dan please click for source terug in licht, maar nu in het spectrum dat zonnecellen kunnen gebruiken.

Terwijl diverse onderzoekers al jarenlang werkten aan zogenaamde zonne-thermovoltaische zonne-energie, is het MIT-apparaat de eerste die meer energie absorbeert dan zijn fotovoltaische cel alleen, wat aantoont dat de aanpak de efficientie dramatisch kan verhogen.

De belangrijkste stap in het MIT ontwerp was de ontwikkeling van een absorber-emitter. Die fungeert in wezen als een licht trechter boven de zonnecellen. De absorberende laag is opgebouwd uit zwarte koolstof nanobuisjes die alle energie in het zonlicht absorberen en het grootste deel ervan in warmte omzetten. Daarmee worden temperaturen bereikt van ongeveer graden Celsius.

Die emitter is gemaakt van een speciaal ontworpen fotonisch Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay, dat de gewenste frequenties doorlaat en de andere weer terugkaatst. Met deze 'foton recycling' wordt meer warmte geproduceerd, waardoor meer licht wordt opgewekt die de zonnecel kan absorberen, waardoor de efficientie van het systeem wordt verbeterd. MIT Hot new solar cell Redactie: Dit jaar willen delen we onze ervaringen, belevenissen en avonturen tijdens YOTA met jullie delen.

Op woensdag avond kwam het nieuws door dat er een aantal teams problemen hadden met het verkrijgen van de benodigde visums om naar Engeland te komen. Hierdoor kwamen er last minute nog een aantal plaatsen beschikbaar. Een snel telefoontje naar Suzan PD3SZN zorgde dat ons team groter werd. Dus dit jaar bestaat ons team uit: Dennis PA2DK, Suzan PD3SZN, Bart PD2BRT en Lennart PD5LKM.

Na even bijkletsen en de auto inpakken, was het tijd om naar bed Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay gaan. Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay wekker was voor ons doen erg optimistisch en op zaterdag morgen ging om Een snel ontbijtje en dan nog even snel de laatste spullen in de auto stoppen. Rond kwart voor zes reden we weg uit Geldrop, bestemming: Hier konden we om 10 uur de boot op en vertrokken we naar Dover, waar we om 11 uur lokale tijd aankwamen.

Na een Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay, aan de verkeerde kant van de weg, kwamen we eind van de middag aan op het kampterrein. Het kamp is gelegen op een scouting locatie, wat betekende dat er genoeg ruimte was voor een potje honkbal.

Even wat beweging na een lange reis in de auto. In het begin van de avond waren de slaap vertrekken gereed voor het kamp en kregen we de kamer toegewezen samen met kamp informatie, onze badges en een shirt.

Na onze bedden opgemaakt te hebben, was het tijd voor avondeten. Na het avondeten, hadden we een welkompresentatie. Hier werd uitgelegd wat er gaat gebeuren deze week en natuurlijk de regels op het kamp. YOTA is article source echt van start gegaan.

Na een goede nachtrust, zijn we weer fit om ertegenaan te gaan. Een echt Engels ontbijt vulde onze magen goed. Het ochtendprogramma begon al meteen goed. Ons team was samen met 2 andere teams ingedeeld voor het special event station GB17YOTA.


ACTUEEL. Voor het allerlaatste algemene nieuws – KLIK AFBEELDING. Hier wordt actueel, kortstondig nieuws geplaatst, betreffende de specifieke en algemene.

Slots Heaven casino is a popular online slots casino that is accessible for players around the world, and is convenient, reliable and safe. Slots Heaven online casino is owned and operated by ONISAC Ltd and is licensed in Gibraltar. It is a member of the Mansion Group which have been providing reliable gambling for over a decade, since The random number generator of Ukraine Online-Casinos Geld um echtes casino is regularly audited by a third party, TST Labs and is certified as fair.

Slots Heaven is powered by a leading casino read article developer, Playtech and offers top-quality features and functions for a user-friendly gaming experience. The site features bright colours, excellent graphics and clear tabs that provide easy navigation around the site. There are over casino games available at our online slots casino, including all the best table games, card games, video poker, slots, Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay http://generictretinoin.info/online-casino-wo-kein-cheat.php, scratch card games and live casino games.

The online slots make up the largest section of the games Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay and offer a huge variety - you can choose from classic slots, video slots and multi-spin slots, as well as branded slots or progressive jackpot slots. Other popular game titles you can enjoy include online blackjackonline roulettetable poker games, online baccarat and online craps.

Our progressive jackpot games offer you the chance to win life-changing sums of money, and you can either trial the games for free in the fun mode of the online casino or play for real money in the real money mode. Signing up at Slots Heaven casino is quick and simple! First you need to choose between the download version and the instant play version of the software - if you want instant access to the games from your desktop, then download and install the software, or you can play directly from your browser.

If you choose to play for real money you will need to create an account by simply entering your information in the appropriate fields. You can then continue to benefit Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay an ever-rotating set of exciting bonuses and promotions — so make sure you check out our regularly-updated promotions page.

Slots Heaven casino offers an Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay VIP Slots Jackpot Stadt Glücksspiel Sofort Pay full of exclusive rewards. There are a host of benefits of the programme to enjoy, including unique bonuses and promotions, special gifts and a personal account manager. Banking at Slots Heaven casino is convenient and secure. The casino employs bit SSL data encryption technology, so you can rest assured that your money is safe. There are also a wide range of payment methods available including credit card, debit card, pre-paid card, e-wallets and instant banking.

You can http://generictretinoin.info/online-casino-in-wolgograd.php them via email, telephone or instant live chat — whichever is most convenient for you. For players located in Great Britain only, Bewertung Online Casino 888 Glück. Only players above the age of 18 are permitted to play our games.

Play at Slots Heaven Online Casino Slots Heaven casino is a popular online slots casino that is accessible for players around the world, and is convenient, reliable and safe. Software and Games Slots Heaven is powered by a leading casino software developer, Playtech and offers top-quality features and functions for a user-friendly gaming experience.

Signing Up at the Casino Signing up at Slots Heaven casino is quick and simple! Loyalty Read more Slots Heaven casino offers an exciting VIP program full of exclusive rewards.

Payment Methods and Banking Article source at Slots Heaven casino is convenient and secure. Online Casino Games Online Blackjack Online Roulette Live Casino Online Slots Online Craps Online Video Poker Online Pokies. More Info Payment Methods EcoCard Casino MasterCard Casino Visa Casino Skrill Casino Instant Banking Casino Loyalty Points Site Map Affiliates We Buy Media.

Try our Mobile Casino now! Download Casino Games Blackjack Roulette Slots Video Poker Live Casino. Download Now Instant Play. Frankie Dettori's Magic Seven. Kong The Eighth Wonder Of The World. Age of Gods Fate Sisters.


Novomatic Admiral in Wien mit maximaleinsatz im Online Casino Deluxe

You may look:
- Betreiber von Spielautomaten
ACTUEEL. Voor het allerlaatste algemene nieuws – KLIK AFBEELDING. Hier wordt actueel, kortstondig nieuws geplaatst, betreffende de specifieke en algemene.
- Online-Spielautomaten mit Bonus, wenn kein Geld Registrierung
Ihr erster Sieg beginnt mit Ihrer ersten Einzahlung! Unser Siegesbonus beschert Ihnen einen Start mit Gewinnen, einem großen Bonus und Freispielen für Starburst und.
- Wie man Geld aus dem Casino 777 zurückzieht
Spielen Sie im SlotsMagic Casino um Echtgeld. Genießen Sie Ihre Lieblingsspiele mit schnellen Auszahlungen, Freispielen, Boni und täglichen Belohnungen.
- wie viel Geld in das Casino in den Sumpf zu erhöhen
ACTUEEL. Voor het allerlaatste algemene nieuws – KLIK AFBEELDING. Hier wordt actueel, kortstondig nieuws geplaatst, betreffende de specifieke en algemene.
- Spin Palace Casino-Spielautomaten für Geld i
You have not yet voted on this site! If you have already visited the site, please help us classify the good from the bad by voting on this site.
- Sitemap